Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO)

Binnen het Don Bosco College is de afdeling VMBO is een belangrijke pijler. VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Deze richting combineert theorie en praktijk en bereidt leerlingen voor op een MBO opleiding. De duur van een VMBO opleiding is vier jaar en bestaat uit 4 verschillende leerwegen: Basis, Kader, Gemengd en Theoretisch. Deze leerwegen houden in:

 

Basis/Kaderberoepsgerichte leerweg 
De VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen is er voor leerlingen die naast het leren uit het boek ook graag met hun handen werken. In deze leerwegen wordt veel praktijk aangeboden. In het derde leerjaar wordt gestart met een beroepsopleiding waarbij een keuze gemaakt wordt voor een profiel wat aansluit op een mogelijke vervolgopleiding. Een diploma basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot een MBO opleiding niveau 2 (basisberoepsopleiding) en een diploma kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 3 (vakopleiding) of 4 (middenkaderopleiding) van het MBO.

Gemengde/Theoretische leerweg
De theoretische en gemengde leerweg zijn bedoeld voor leerlingen in het vmbo die meer gevoel hebben met een theoretische opleiding. Leerlingen hebben grotendeels theoretische vakken, zij kiezen gedurende hun opleiding een vakkenpakket waarin eindexamen wordt gedaan. Voor de gemengde leerweg geldt dat hier ook een profielkeuze gemaakt wordt met daarin een deel beroepsgericht onderwijs. Na het eindexamen stromen zij in op het MBO of gaan verder op de HAVO. De vakken in het pakket bepalen de mogelijkheden voor de vervolgopleiding. Het verschil tussen de verschillende leerwegen ligt in het niveau van de leerstof en de tijd die wordt besteed aan praktijk en theorie.

Pedagogisch klimaat VMBO afdeling

 

Binnen de VMBO afdeling vinden wij het belangrijk om gezamenlijk te werken aan een positief pedagogisch klimaat en streven we onderstaande ambitie na:
“De VMBO afdeling ontwikkelt zich verder in een levendige afdeling, waar leerlingen en collega’s met plezier werken, maximaal presteren en met trots een bijdrage leveren. Naast de kernwaarden veiligheid, vooruitgang en verantwoordelijkheid laat de afdeling zich kenmerken door duidelijkheid en openheid.”


Hieronder lees je de belangrijkste afspraken die wij met z’n allen naleven:


Vooruitgang

 • Het motto van de school is: Jouw groei is ons doel!
 • Docenten bieden uitdagend onderwijs.
 • De school zoekt met ouders en leerlingen naar passende ondersteuning van leerlingen.
 • Iedereen doet zijn best om goede cijfers te halen.
 • Docenten en leerlingen werken samen.
 • Leerlingen werken samen.

 

Veiligheid

 • We hebben respect voor elkaar.
 • Je zet je fiets of brommer op de juiste plaats in de stalling op het schoolterrein.
 • We zijn per 1 januari 2020 een rookvrije school.
 • Op school ben je niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Er wordt op school niet gegokt.
 • Zonder toestemming van de directie mag er geen hoofdbedekking gedragen worden.
 • Er komen geen wapens, alcohol, drugs of vuurwerk in en om school.

 

Verantwoordelijkheid

 • We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor een fijne sfeer in de klas en in de school.
 • Je komt op tijd. Gaat de (eerste) bel dan ga je naar de les.
 • Iedereen ruimt zijn eigen spullen op en houdt de school netjes en schoon.
 • Tijdens de pauze ga je naar de aula, hal of naar het plein.
 • Tijdens de les is je mobiele telefoon uit en bepaalt de docent of deze in je tas of mobieltas opgeborgen wordt, ook oortjes zijn in je tas.
 • Na toestemming van de docent mag de telefoon als leermiddel in de les gebruikt worden.
 • Je hebt al je schoolspullen en huiswerk mee en op orde.
 • Je jas hangt tijdens de les aan de kapstok of ligt in je kluis.
 • Zorg dat je niet uit de les wordt gestuurd. Gebeurt dat wel, dan meld je je direct bij leerlingzaken.
 • Je blijft van de spullen van iemand anders af.
 • Als je niet naar school kunt komen belt een ouder of verzorger de administratie.
 • Verlof wordt ruim van te voren met een formulier van de website aangevraagd.

Wist je dat?

We één van de schoonste scholen van Nederland zijn
Het DBC geen loting voor leerlingen uit Waterland-Oost vereist?
We vanaf schooljaar 2021-2022 maatwerk leveren voor topsporters?
We alle niveaus (m.u.v. gymnasium) onder één dak hebben?