Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)

HAVO staat voor Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. In 5 jaar tijd worden onze HAVO-leerlingen voorbereid op een vervolgstudie aan een HBO of stromen zij door naar VWO in voorbereiding op een universitaire studie. Na de gezamenlijke HAVO/VWO brugklas richten de havisten zich vanaf jaar 2 zich in een speciaal toegepast programma op een traject van 4 jaar richting het eindexamen HAVO.

Na het derde jaar wordt een vakkenpakket gekozen aan de hand van een van de volgende vier profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Het vakkenpakket wordt samengesteld aan de hand van de interesses en de kwaliteiten van de leerling en is afgestemd op de mogelijke HBO-vervolgstudie.

Natuur & Techniek

Het profiel Natuur & Techniek is bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in een natuurwetenschappelijke of technische vervolgopleiding. Natuurkunde, scheikunde en wiskunde B zijn standaard opgenomen in het vakkenpakket.

 

Natuur & Gezondheid

Leerlingen die graag een vervolgopleiding willen doen gericht op biologie, leven of de gezondheidszorg kunnen het beste kiezen voor het profiel Natuur & Gezondheid. Het vakkenpakket bestaat dan o.a. uit biologie, scheikunde en wiskunde A of B.

 

Economie & Maatschappij 

Wanneer een leerling voor zijn vervolgopleiding de kant van bedrijfskunde of economie op wil gaan, wordt vaak gekozen voor het profiel Economie & Maatschappij. Hierin zijn Economie, Geschiedenis en Wiskunde A of B examenvakken.
 

Cultuur & Maatschappij

Voor leerlingen met interesse in cultuur, kunst en maatschappij is het profiel Cultuur & Maatschappij het meest geschikt. Vakken in dit pakket zijn een moderne vreemde taal (Duits of Frans) en geschiedenis. 

 

Naast de profielvakken doet een leerling ook eindexamen in Nederlands, Engels en een vrij keuzevak.

Extra mogelijkheden voor excellente leerlingen

Binnen de aangeboden vier profielen kunnen leerlingen keuzevakken volgen, zoals Wiskunde D, Spaans en Maatschappijwetenschappen of deelnemen aan programma’s in het kader van de Vecon Businessschool. De school levert maatwerk waarbij de individuele leerling zelf de keuze maakt en waarbij de school voorwaarden schept.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • volgen van een masterclass op Hoge School of HBO;
  • deelname aan Olympiades;
  • het volgen van meerdere extra vakken, buiten de verplichte profielvakken;
  • deelname aan programma’s op de universiteit om studiepunten te behalen;
  • aanbod van extra modules of gastlessen (afhankelijk van de vraag van de leerlingen).