Aanmeldingsprocedure

Aanmelden brugklas

Hoe gaat het aanmelden bij het Don Bosco College in zijn werk? Wij maken onderscheid tussen twee soorten aanmeldingen; het aanmelden van brugklassers en het aanmelden van leerlingen voor zijinstromen in overige leerjaren.
 

Aanmelden van brugklasleerlingen

Om te worden toegelaten tot het Don Bosco moet een leerling groep 8 van de basisschool hebben doorlopen. Uit het advies van de basisschool moet bovendien blijken dat de leerling een reële kans heeft een van onze onderwijsvormen met succes af te sluiten. Hiervoor geeft de basisschool een onderwijsadvies af.

Formulier met aanmeldcode

Het aanmelden van leerlingen voor de brugklas verloopt daarom in samenwerking met de basisschool. Hier ontvangt u een formulier met aanmeldcode. Via deze aanmeldcode kunnen wij het onderwijskundig rapport (OKR) downloaden en de gegevens van uw zoon/dochter inzien.

Dit formulier met aanmeldcode moet uiterlijk voor 30 maart 2024 bij het Don Bosco College binnen zijn. Let op: sommige basisscholen verzamelen de aanmeldformulieren en leveren deze in een keer aan bij de desbetreffende middelbare scholen. Het kan dus zo zijn dat de basisschool u vraagt om het formulier bij hen in te dienen. Is dit niet het geval dan is deze af te leveren bij het DBC; in persoon, via post of via e-mail naar info@donboscocollege.com .

Geen aanmeldcode?

Scholen buiten de regio Waterland werken niet met een aanmeldcode. Om uw zoon of dochter bij ons aan te melden kunt u een e-mail sturen naar avdwaarden@donboscocollege.com met daarin de naam van de leerling, naam basisschool en (definitief) advies van uw zoon/dochter. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Plaatsingsformulier

Na 30 maart ontvangt u van ons een plaatsingsformulier (en retourenveloppe) met daarop de vermelding van de afdeling waarop wij uw kind gaan plaatsen. Hierbij wordt het advies van de basisschool meegenomen. Ook vragen wij hierop nog wat aanvullende gegevens.

Pas na het terugsturen van het volledig ingevulde plaatsingsformulier, is het mogelijk om uw kind te plaatsen. Bij het ingevulde plaatsingsformulier ontvangen wij ook graag de volgende gegevens:

  • Kopie paspoort of kopie ID (voor- en achterkant)
  • Een geldige dyslexie- of dyscalculieverklaring (indien van toepassing)
  • Eventueel andere van belang zijnde documenten

Rond half juni ontvangt u een brief met daarin de informatie in welke klas uw zoon of dochter is geplaatst. Hierin vindt u ook meer informatie over de introductiedagen.

Aanmelden van leerlingen overige leerjaren

Wilt u uw kind op een later moment aanmelden bij het Don Bosco College? Bijvoorbeeld omdat uw kind wil overstappen vanuit een andere middelbare school? Dan is het zaak om contact te zoeken met de afdelingsleider van het leerjaar en opleidingsniveau.

Afdelingsleiders Don Bosco College

 Mevr. S. Roos vmbo leerjaren 1 en 2
 Dhr. B. Hendrikse havo/vwo leerjaren 1, 2 en 3
 Mevr. M. Booten vmbo leerjaren 3 en 4
 Dhr. D. Kwakman havo/vwo bovenbouw

 

Voordat een beslissing over toelating genomen wordt, zal eerst informatie ingewonnen bij de vorige school en toelating kan in sommige gevallen een voorwaardelijke zijn.

Aanmeldingen voor klas 2 en hoger voor schooljaar 2024-2025 dienen voor 1 mei 2024 binnen te zijn.