Aanmeldingsprocedure

Aanmelden brugklas

Hoe gaat het aanmelden bij het Don Bosco College in zijn werk? Wij maken onderscheid tussen twee soorten aanmeldingen; het aanmelden van brugklassers en het aanmelden van leerlingen voor zijinstromen in overige leerjaren.
 

Aanmelden van brugklasleerlingen

Om te worden toegelaten tot het Don Bosco moet een leerling groep 8 van de basisschool hebben doorlopen. Uit het advies van de basisschool moet bovendien blijken dat de leerling een reële kans heeft een van onze onderwijsvormen met succes af te sluiten. Hiervoor geeft de basisschool een onderwijsadvies af.

Het aanmelden van leerlingen voor de brugklas verloopt daarom in samenwerking met de basisschool. Hier ontvang je een formulier met aanmeldcode. Via deze aanmeldcode kunnen wij het onderwijskundig rapport (OKR) downloaden en de gegevens van jouw zoon/dochter inzien.

Dit formulier met aanmeldcode moet uiterlijk voor 18 maart 2022 bij het Don Bosco College binnen zijn. Let op: sommige basisscholen verzamelen de aanmeldformulieren en leveren deze in een keer aan bij de desbetreffende middelbare scholen. Het kan dus zo zijn dat de basisschool je vraagt om het formulier bij hen in te dienen. Is dit niet het geval dan is deze af te leveren bij het DBC; in persoon, via post of via e-mail naar info@donboscocollege.com .

Na 18 maart ontvang je van ons een plaatsingsformulier (en retourenveloppe) met daarop de vermelding van de afdeling waarop wij jouw kind gaan plaatsen. Hierbij wordt het advies van de basisschool meegenomen. Ook vragen wij hierop nog wat aanvullende gegevens.

Pas na het terugsturen van het volledig ingevulde plaatsingsformulier, is het mogelijk om jouw kind te plaatsen. Bij het ingevulde plaatsingsformulier ontvangen wij ook graag de volgende gegevens:

  • Kopie paspoort of kopie ID (voor- en achterkant)
  • Een geldige dyslexie- of dyscalculieverklaring (indien van toepassing)
  • Eventueel andere van belang zijnde documenten

Rond half juni ontvangen jullie een brief met daarin de informatie in welke klas jullie zoon of dochter is geplaatst. Hierin vinden jullie ook meer informatie over de introductiedagen.

Aanmelden van leerlingen overige leerjaren

Wil je je op een later moment aanmelden bij het Don Bosco College? Bijvoorbeeld omdat je wilt overstappen vanuit een andere middelbare school? Dan is het zaak om contact te zoeken met de afdelingsleider van jouw leerjaar en opleidingsniveau.

Afdelingsleiders Don Bosco College

 Dhr. J. Klijn vmbo leerjaren 1 en 2
 Dhr. B. van ’t Ende havo/vwo leerjaren 1, 2 en 3
 Mevr. C. Ruckert vmbo leerjaren 3 en 4
Dhr. D. Kwakman havo/vwo bovenbouw

 

Voordat een beslissing over toelating genomen wordt, zal eerst informatie ingewonnen bij de vorige school en toelating kan in sommige gevallen een voorwaardelijke zijn.