Medezeggenschap

Beslis jij mee?

Medezeggenschap

Om onze organisatie zo transparant mogelijk te houden en verantwoording af te leggen aan leerlingen, ouders en medewerkers heeft het Don Bosco College drie medezeggenschapsorganen. Deze ‘raden’ toetsen het beleid van de school, nieuwe plannen en vormen een adviesorgaan richting schoolleiding en schoolbestuur.
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van het Don Bosco College is als volgt samengesteld:

 

Naam E-mailadres Functie/Sectie
Mw. M. van Oppens mvanoppens@donboscocollege.com Voorzitter
Mw. M. Muijs mmuijs@donboscocollege.com Secretaris
Dhr. A. de Vries adevries@donboscocollege.com Onderwijzend personeel
Mw. L Mooijer lmooijer@donboscocollege.com Onderwijzend personeel
Vacature   Onderwijzend personeel
Dhr N. Klein nklein@donboscocollege.com Onderwijs ondersteunend personeel
Mw. T. Veerman ouderraad@donboscocollege.com Ouder / voorzitter ouderraad
Mw. M. Mens-Rossenaar   Ouder
Vacature   Ouder
Marin Kaars   Leerling
Vacature   Leerling
Vacature   Leerling


Ouderraad

De ouderraad van het Don Bosco College is als volgt samengesteld:

 

Naam E-mailadres Functie/Sectie
Mw. T. Veerman ouderraad@donboscocollege.com Voorzitter/MR-lid
Mw. M. Mens-Rossenaar    
Dhr. J. Koning    
Mw. S. Kales    
Mw. M. Bodde-Steur    
Mw. I. Meijer    
Mw. M. Rikkers    
Dhr C. Schilder    
Mw. C. Rossenaar    
Mw. M. Schilder    
Directielid DBC    

 

Leerlingenraad

De algemene leiding en coördinatie van de leerlingraad is in handen van Dhr. Biem Enters en Mevr. Linda Tol-Van Rijn.

Naam E-mailadres Fuctie/Sectie
Dhr. B. Enters benters@donboscocollege.com Docent MA
Mw. L. van Rijn lvanrijn@donboscocollege.com Docent EN

 

                 

Naam leerlingen Klas
Marin Kaars A5A
Stijn Schilder B3E
René Kuiter B3E
Vacature  
Vacature  
Vacature  
Vacature  
Vacature  


Wil jij als leerling iets betekenen voor de school en wil je mee helpen bij de organisatie van feesten, disco, DBC dag e.d. neem dan contact op met bovenstaande personen.