Medezeggenschap

Beslis jij mee?

Medezeggenschap

Om onze organisatie zo transparant mogelijk te houden en verantwoording af te leggen aan leerlingen, ouders en medewerkers heeft het Don Bosco College drie medezeggenschapsorganen. Deze ‘raden’ toetsen het beleid van de school, nieuwe plannen en vormen een adviesorgaan richting schoolleiding en schoolbestuur.
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van het Don Bosco College is als volgt samengesteld:

 Naam  E-mailadres  Sectie/Functie
 Liesbeth Stokman  lstokman@donboscocollege.com  Voorzitter
 Margret Veerman  mveerman@donboscocollege.com  Secretaris
 Tom Veerman  tveerman@donboscocollege.com  Onderwijzend personeel
 Wilma Schipper  wilmaschipper@donboscocollege.com  Onderwijzend personeel
 André Overmeer  aovermeer@donboscocollege.com  Onderwijzend personeel
 Dora Kras  dkras@donboscocollege.com  Onderwijs ondersteunend personeel
 Monique van Luyk  moonvanluyk@kpnmail.nl  Ouder
 Anneke Hondema-De Boer  annekehondema@kpnmail.nl  Ouder
 vacature    Ouder
 Sammi Lansen    Leerling
 Esmee Keizer    Leerling
 vacature    LeerlingOuderraad

De ouderraad van het Don Bosco College is als volgt samengesteld:

 Naam  E-mailadres  Sectie/Functie
 Jack Pannekeet  jack@pannekeet.nl  Voorzitter
 Claudia Koning-Smit  claudiakoningsmit@gmail.com  Secretaris
 Monique van Luyk           moonvanluyk@kpnmail.nl  MR-lid
 Anneke Hondema - de Boer  annekehondema@kpnmail.nl  MR-lid
 Marianne Bodde-Steur   mariannebodde@me.com  
 Lisenka Kes  cornelisenka@planet.nl  
 Mirella Rikkers    
 Crelis Schilder  crelis@eigenlabel.nl  
 Ilona Rijkenberg  ilonarijkenberg@gmail.com  
 Douwe van Domselaar  dvdomselaar@donboscocollege.com  namens DBC

 

Leerlingenraad

De algemene leiding en coördinatie van de leerlingraad is in handen van Dhr. Biem Enters en Mevr. Linda Tol-Van Rijn.

 Naam  E-mailadres
 Biem Enters  benters@donboscocollege.com
 Linda Tol-Van Rijn  lvanrijn@donboscocollege.com


Wil jij als leerling iets betekenen voor de school en wil je mee helpen bij de organisatie van feesten, disco, DBC dag e.d. neem dan contact op met bovenstaande personen.