Medezeggenschap

Beslis jij mee?

Medezeggenschap

Om onze organisatie zo transparant mogelijk te houden en verantwoording af te leggen aan leerlingen, ouders en medewerkers heeft het Don Bosco College drie medezeggenschapsorganen. Deze ‘raden’ toetsen het beleid van de school, nieuwe plannen en vormen een adviesorgaan richting schoolleiding en schoolbestuur.
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van het Don Bosco College is als volgt samengesteld:

 

Naam E-mailadres Functie/Sectie
Dhr. W. Zwaan  wzwaan@donboscocollege.com Voorzitter (extern)
Mw. L. Kints  lkints@donboscocollege.com Secretaris (extern)
Mw. K. Pannekeet kpannekeet@donboscocollege.com Onderwijzend personeel
Mw. L Mooijer lmooijer@donboscocollege.com Onderwijzend personeel
Vacature   Onderwijzend personeel
Vacature   Onderwijzend personeel
Mw. N. Tensen ntensen@donboscocollege.com Onderwijs ondersteunend personeel
Mw. T. Veerman ouderraad@donboscocollege.com Ouder / voorzitter ouderraad
Mw. M. Mens-Rossenaar   Ouder
Vacature   Ouder
Chris Bond   Leerling
Lianne Rijkenberg   Leerling
Lennon Smit   Leerling


Ouderraad

De ouderraad van het Don Bosco College is als volgt samengesteld:

 

Naam E-mailadres Functie/Sectie
Mw. T. Veerman ouderraad@donboscocollege.com Voorzitter/MR-lid
Mw. M. Mens-Rossenaar    
Dhr. J. Koning    
Mw. S. Kales    
Mw. M. Bodde-Steur    
Mw. I. Meijer    
Mw. M. Rikkers    
Dhr C. Schilder    
Mw. C. Rossenaar    
Mw. M. Schilder    
Directielid DBC    

 

Leerlingenraad

De algemene leiding en coördinatie van de leerlingraad is in handen van Dhr. Biem Enters en Mevr. Linda Tol-Van Rijn.

Naam E-mailadres Fuctie/Sectie
Dhr. B. Enters benters@donboscocollege.com Docent MA
Mw. L. van Rijn lvanrijn@donboscocollege.com Docent EN

 

                 

Naam leerlingen Klas
Chris Bond H5B
Lianne Rijkenberg A4A
Lennon Smit B2K
Vacature  
Vacature  
Vacature  
Vacature  
Vacature  


Wil jij als leerling iets betekenen voor de school en wil je mee helpen bij de organisatie van feesten, disco, DBC dag e.d. neem dan contact op met bovenstaande personen.