Medezeggenschap

Beslis jij mee?

Medezeggenschap

Om onze organisatie zo transparant mogelijk te houden en verantwoording af te leggen aan leerlingen, ouders en medewerkers heeft het Don Bosco College drie medezeggenschapsorganen. Deze ‘raden’ toetsen het beleid van de school, nieuwe plannen en vormen een adviesorgaan richting schoolleiding en schoolbestuur.
 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van het Don Bosco College is als volgt samengesteld:

 

Naam E-mailadres Functie/Sectie
Dhr. W. Zwaan  wzwaan@donboscocollege.com Voorzitter (extern)
Mw. L. Kints  lkints@donboscocollege.com Secretaris (extern)
Mw. L. Mooijer lmooijer@donboscocollege.com Onderwijzend personeel
Dhr. M. Mooijer mmooijer@donboscocollege.com Onderwijzend personeel
Dhr. V. Molenkamp vmolenkamp@donboscocollege.com Onderwijzend personeel
Mw. N. Kroon nkroon@donboscocollege.com Onderwijzend personeel
Mw. N. Tensen ntensen@donboscocollege.com Onderwijs ondersteunend personeel
MW. M. Visser ouderraad@donboscocollege.com Ouder/voorzitter ouderraad
Mw. M. Mens-Rossenaar   Ouder
Vacature   Ouder
Lennon Smit   Leerling
Rosanne Koning   Leerling
Lieke Tol   Leerling


Ouderraad

De ouderraad van het Don Bosco College is als volgt samengesteld:

 

Naam E-mailadres Functie/Sectie
Mw. M. Visser  ouderraad@donboscocollege.com MR-lid/voorzitter OR
Mw. M. Mens-Rossenaar   MR-lid
Dhr. J. Koning    
Mw. S. Kales    
Mw. M. Bodde-Steur    
Mw. I. Meijer    
Mw. M. Rikkers    
Dhr C. Schilder    
Mw. C. Rossenaar    
Mw. M. Schilder    
Directielid DBC    

 

Leerlingenraad

De algemene leiding en coördinatie van de leerlingraad is in handen van Dhr. Biem Enters.

Naam E-mailadres Fuctie/Sectie
Dhr. B. Enters benters@donboscocollege.com Docent MA

 

                 

Naam leerlingen Klas
Evert Karregat A6B
Rosanne Koning A6A
Suze Schot H4C
Dick Bond A4A
Nadine Veerman H4C
Suzanne Kaars A4A
Lotte Kaars A4A
Jan Tuijp H3C
Louise de Jongh A4B
Ivana Schipper A4A
Linda Kemper A4A


Wil jij als leerling iets betekenen voor de school en wil je mee helpen bij de organisatie van feesten, disco, DBC dag e.d. neem dan contact op met bovenstaande personen.