Ons onderwijs

Uitstekende resultaten, volop keuzemogelijkheden en uitgebreide begeleiding

Ons onderwijs

Als je het Don Bosco College binnenstapt, merk je het al; hier hangt een positieve en vriendelijke sfeer. Aandacht voor onze leerlingen heeft voor ons dan ook de hoogste prioriteit. Door onze enthousiaste docenten, behulpzame leerlingenmentoren en deskundige begeleiders wordt voortdurend gewerkt aan verbetering van de prestaties én ambities van de leerlingen. Deze komen het beste tot bloei in een fijne en vertrouwde omgeving, waar leerlingen zich op hun gemak voelen en toch ook voortdurend uitgedaagd worden.

Volop mogelijkheden

Het Don Bosco College is een brede scholengemeenschap met alle onderwijsvormen onder één dak. Door het aanbieden van alle profielen binnen zowel VWO, HAVO en VMBO-theoretisch en een aantal gevarieerde profielen binnen VMBO-basis, kader en gemengd krijgt elke leerling de kans een eigen weg te kiezen. Alles voor een optimale voorbereiding op een succesvolle toekomst.

Dit proces wordt op een professionele manier uitgevoerd waarbij veel aandacht is voor de individuele leerling. Hierbij ligt de nadruk bij de VMBO-leerlingen op praktische vaardigheden en oplossingsgericht werken, terwijl de HAVO- en VWO leerlingen aan de slag gaan met een uitdagend programma ‘voorbereidende wetenschappelijke vaardigheden’. Met als doel de juiste vaardigheden en diploma’s voor een vervolgstudie aan een gewenste universiteit, HBO of MBO.

Elk jaar ontvangt onze school dan ook een goede beoordeling van de onderwijsinspectie. De examenresultaten behoren vaak tot de beste 10% van het land en het onderwijsprogramma voldoet in ruime mate aan de normen.

Leerlingen stimuleren op elk niveau

Het stimuleren van leerlingen om het hoogste onderwijsniveau te halen is niet alleen een taak van docenten en begeleidende staf, maar wordt ook bevorderd door de uitgebreide mogelijkheden die het Don Bosco College biedt. Van extra vakken tot een uitgebreid cultureel programma, van maatwerk voor specifieke doelen tot extra ondersteuning bij huiswerk of achterstand.

De school biedt bovendien alle mogelijke ruimte om zelfstandig aan het werk te gaan. Ongehinderd werken kan in de stilte-aula en in de pauzes zijn de computers in het Open Leercentrum beschikbaar om achter plaats te nemen. In de mediatheek is een enorm aanbod aan literatuur, studieboeken en audiovisuele middelen, zodat leerlingen altijd geholpen kunnen worden met de juiste materialen.

Begeleiding

Begeleiding is een zeer belangrijk onderdeel van het Don Bosco College. Gedurende de gehele schoolperiode worden leerlingen begeleid door een team van mentoren, decanen en coördinatoren. Elke leerling wordt gezien en ontvangt de begeleiding die nodig is. Van simpele vraagstukken oplossen tot het geven van een gedegen studieadvies bij het kiezen van een profiel of vakkenpakket, ons team helpt elke leerling de juiste keuze maken voor de toekomst.

Ook staat het Don Bosco College bekend om het maatwerk dat geleverd kan worden zodra er knelpunten zijn binnen bepaalde lesgroepen of bij individuele leerlingen. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben worden tijdens of na schooltijd de volgende mogelijkheden aangeboden:

  • Faalangstreductie-training
  • SOVA-training (hulp bij sociale vaardigheden)
  • Huiswerkklas
  • Steunlessen (extra lesuren)
  • Remediale zorg (hulp aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen)
  • Counseling (hulpverlening)
  • Maatschappelijk werk (advies en ondersteuning in geval van problemen bij leerlingen)
  • Het volgen van extra vakken
  • Het volgen van lessen op de universiteit

School mag ook leuk zijn

Naast het educatieve mag ook het gezellige niet ontbreken. Als onderdeel van het lesprogramma worden leerlingen door middel van leuke excursies in binnen- en buitenland, interessante stages, een schoolkamp en diverse sportactiviteiten ook aanvullende- en sociale vaardigheden geleerd.

Ook schoolfeesten mogen natuurlijk ook niet ontbreken op de kalender. Denk hierbij aan een de jaarlijkse kerstviering of discoavonden. Daarnaast behoren ook toneel- of muziekuitvoeringen, een schrijversdag en projecten over gezond leven, pesten en poëzie tot de vaste elementen. Zo doen leerlingen mogelijk ervaringen op die zij mogelijk nog niet kennen maar bijdragen aan hun wereldbeeld en toekomst.

Eén school waar veel valt te kiezen

Voorbereid op weg naar jouw studie of beroep
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO)

Het VMBO bereidt een leerling voor op de praktijk. In één van de vier verschillende leerwegen vinden zij hier de perfecte voorbereiding op hun verdere loopbaan. Een combinatie van theoretische vakken en praktijk-/vakgericht onderwijs helpt de leerling klaarstomen voor een baan of vervolgopleiding op het MBO.

Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)

Op de HAVO worden leerlingen voorbereid op een vervolgstudie in het HBO. In de 5 jaar die deze opleiding duurt komen zij in aanraking met veel verschillende vakken en ontwikkelen zij een brede basis om in via een vervolgstudie een definitieve keuze te maken voor hun loopbaan. Aan het einde van het 3e jaar wordt een vakkenpakket gekozen dat aansluit op die keuze. Alles voor een solide basis voor een carrière.

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

Het VWO geeft leerlingen een uitstekende voorbereiding op een studie in het hoger- (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (universiteit). Het Don Bosco College biedt hen hierin de keuze tussen VWO-atheneum en VWO-Cambridge. Ook op het VWO wordt aan het einde van het derde jaar een vakkenpakket gekozen dat de leerling voorbereid op de gekozen vervolgstudie.

Wist je dat?

We één van de schoonste scholen van Nederland zijn
Het DBC geen loting voor leerlingen uit Waterland-Oost vereist?
We vanaf schooljaar 2021-2022 maatwerk leveren voor topsporters?
We alle niveaus (m.u.v. gymnasium) onder één dak hebben?