PTA en examens

Waar het om draait

PTA en examens

Vanaf de bovenbouw starten de voorbereidingen voor het Centrale Examen. Onderdeel van deze voorbereidingen is een volledig programma van toetsing en afsluiting (PTA). Het is namelijk zo dat al vanaf de bovenbouw in diverse onderdelen (deel)examens gemaakt worden die meetellen in de schoolexamens. Welke onderdelen dat zijn en hoeveel zij meewegen in de eindbeoordeling wordt in het PTA uit de doeken gedaan.
 

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Dit PTA is per studierichting verschillend. Per vak en per periode wordt aangegeven welke stof wordt getoetst en op welke manier. Ook wordt aangegeven hoe zwaar elk onderdeel meetelt voor het eindcijfer en welke onderdelen mogen worden herkanst.

Ook vind je in het PTA het eindexamenreglement waarin precies staat aangegeven welke rechten en plichten een eindexamenkandidaat heeft. Aan het begin van het schooljaar worden de nieuwe PTA’s uitgedeeld aan de scholieren en zijn zij bovendien hier terug te vinden.

Het is belangrijk om het PTA goed door te lezen, om zo de studie voor het schooljaar goed te kunnen plannen.

VMBO 3:

VMBO 4:

HAVO 4 en 5

VWO 4, 5 en 6:

Examen

Het Centraal Examen voor schooljaar 2019/2020 vindt plaats van 7 mei tot 20 mei 2020. Vanaf 30 maart starten de beroepsgerichte examens voor VMBO. Het examenrooster 2020 vind je hier . Verdere informatie over het examenrooster worden via onze nieuwsberichten en via Magister bekend gemaakt.