Wat wij willen bereiken

Jouw toekomst start hier

Wat wij willen bereiken

De doelstelling van het Don Bosco College is in de eerste plaats kennisoverdracht. Gedegen onderwijs, dat leerlingen intellectuele bagage verschaft en hen in staat stelt om een diploma te halen. Tegelijk streven wij naar een brede vorming van iedere leerling, naar opvoeding in de ruimste zin van het woord. Dat houdt in: leerlingen vertrouwd maken met algemene menselijke waarden en hen een goede voorbereiding geven op de maatschappij. Wij inspireren en stimuleren leerlingen om hun individuele talenten te ontdekken met het oog op hun toekomst!

Het Don Bosco College staat in Noord-Holland bekend als een aantrekkelijke en toekomstgerichte scholengemeenschap, die een brede oriëntatie biedt op leerstof en op de maatschappij. Dat willen we graag zo houden en die positie blijven we continu verbeteren. Om onze doelstellingen te bereiken vertrouwen wij op een positieve bijdrage van ouders, leerlingen en andere bij de school betrokken partijen. Juist in deze samenwerking zit onze grote kracht en stimuleren wij onze leerlingen om hun ultieme doelen te bereiken.