Voorbereiden

Voorbereiden

Goed voorbereid op jouw toekomst. Het is niet voor niets een van onze kernwaarden. Het Don Bosco College ziet het als zijn taak om iedere leerling de best mogelijke start te geven aan hun volwassen leven. Door uitstekend onderwijs en goede begeleiding maar ook door een compleet en uitdagend programma aan activiteiten. Onze medewerkers zetten zich stuk voor stuk in om de leerlingen op allerlei manieren te helpen, van brugklas tot eindexamen.

Een uitgebreid en gevarieerd vakkenpakket

Het Don Bosco College biedt een uitgebreid en gevarieerd vakkenpakket met diverse extra mogelijkheden op VMBO, HAVO en VWO-niveau.

 • Talen: Nederlands; Duits; Frans; Engels en Cambridge English
 • Wiskunde
 • Natuurvakken: Natuurkunde; Scheikunde; Biologie; Algemene Natuurwetenschappen
 • Zaakvakken: Aardrijkskunde; Geschiedenis; Maatschappijleer; Economie en Management & Organisatie
 • Beroepsgericht: Zorg & Welzijn en Dienstverlening & Producten
 • Kunst & Creativiteit: Culturele & kunstzinnige vorming; Technologie & Onderzoek en Muziek
 • Godsdienst
 • Lichamelijke Opvoeding

Daarnaast worden in de verschillende profielen uitdagende keuzevakken en aanvullende programma’s geboden om leerlingen de kans te geven zich te specialiseren richting hun beoogde vervolgopleiding/loopbaan. Meer informatie vind je bij de verschillende afdelingen: VMBO, HAVO en VWO.

Monitoren van voortgang

Ons begeleidingsteam werkt samen om de voortgang van elke leerling te monitoren en bij te sturen waar nodig. Dat kan zijn door extra aandacht en hulp bij het achterblijven op bepaalde vlakken, maar ook door extra opdrachten om een leerling uit te dagen. Bijvoorbeeld door extra vakken aan te bieden, een of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen of extra modules of gastlessen te organiseren.

De resultaten van iedere leerling worden vastgelegd in schoolrapporten. Vanaf schooljaar 21-22 krijgen alle leerlingen twee rapporten i.p.v. drie. Het eerste rapport zal in de eerste week van februari worden verstrekt en er volgt nog een eindrapport. Als ouder/verzorger wordt u via tussenrapportages in november en april via de mentor op de hoogte gehouden van de vorderingen/resultaten van uw kind . Ook heeft u als ouder/verzorger te allen tijde toegang tot Magister waar u alle resultaten kunt bekijken.

Wat als het tegenzit?

Soms blijkt in de praktijk dat een leerling niet zo goed gedijt op een bepaald niveau of dat door externe omstandigheden het leerjaar niet succesvol afgesloten kan worden. Uiteraard zorgt ons team van begeleiders ervoor om dit soort situaties vroeg te signaleren en de juiste begeleiding te bieden.

Maar wat als het dan nog steeds niet lukt? Dan is doubleren, oftewel ‘blijven zitten’ een laatste optie. Het Don Bosco College hanteert een aantal vaste regels met betrekking tot het doubleren van leerjaren. Een leerling kan niet:

 • in de brugklas doubleren (behalve wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiding)
 • in hetzelfde leerjaar op hetzelfde schooltype twee keer ‘blijven zitten’;
 • twee keer blijven zitten in twee opeenvolgende leerjaren op hetzelfde schooltype. (uitzondering: HAVO- en VWO-leerlingen waarbij de derde keer doubleren het eindexamenjaar betreft);
 • direct doubleren na de overstap naar een hoger niveau (bijvoorbeeld van HAVO 4 naar VWO 4)

Ondanks het doubleren weet het overgrote deel van onze leerlingen succesvol hun schoolperiode af te sluiten met een diploma. Bekijk hier onze examenresultaten.