Onze school

Al het onderwijs op één overzichtelijke locatie aan de rand van Volendam. Dat is het Don Bosco College. Dit betekent geen reistijden naar een ander gebouw of overstappen naar een andere stad gedurende de schoolperiode. Het Don Bosco College biedt een veilige en vertrouwde omgeving waar jouw zoon of dochter optimaal wordt voorbereid op de toekomst.
 

Dynamisch onderwijs

Het DBC is een scholengemeenschap met drie verschillende onderwijsvormen (VMBO, HAVO en VWO). Door deze brede opzet zijn er volop keuze- en doorstroommogelijkheden voor onze leerlingen. ‘Dynamisch onderwijs’ wil zeggen dat het Don Bosco College een onderwijsprogramma aanbiedt dat qua opzet en inhoud verrijkt is met actuele, maatschappelijk relevante elementen en buitenschoolse activiteiten.

Het betekent ook dat de kansen die een scholengemeenschap kan bieden optimaal invulling krijgen: leerlingen die goede resultaten boeken in een bepaalde onderwijsvorm of opleiding stimuleren wij door te stromen naar een hoger niveau. Wij begeleiden hen bij die overstap en het vervolg van hun schoolcarrière. Zo benutten we de potentie, want “elk talent telt”.
 

Doorstroomschema

In ons doorstroomschema wordt duidelijk dat leerlingen de kans geboden wordt om de stap te maken naar een hoger niveau. Na het afronden van een van de opleidingen, maar ook na het eerste schooljaar. Gedurende de schoolperiode worden de resultaten van de individuele leerling gemonitord om waar nodig bij te sturen. Wanneer een extra uitdaging nodig blijkt, wordt hierin voorzien en wanneer extra begeleiding een oplossing kan bieden wordt deze geboden.

Passend Onderwijs

Kinderen die op school meer hulp en begeleiding nodig hebben dan de gemiddelde leerling kunnen die hulp ook krijgen op onze school. In nauwe samenwerking met de ouders en de leerling wordt dan een onderwijsarrangement aangevraagd. Dit betekent dat de school extra financiële middelen krijgt waarmee knelpunten kunnen worden aangepakt. Mocht je denken dat extra leerlingenzorg wenselijk is voor jouw kind, dan is het van belang dat je hiervoor contact opneemt met de zorgcoördinator.

Lees hier meer over de mogelijkheden van begeleiding beschikbaar op het Don Bosco College. In sommige gevallen kan het Don Bosco het gewenste onderwijs niet aanbieden en moet er uitgeweken worden naar een andere school in het samenwerkingsverband.