Wie wij zijn

Wie wij zijn

Welkom bij het Don Bosco College, één school waar veel valt te kiezen en waar leerlingen terecht kunnen voor kwalitatief goed onderwijs op elk niveau. Wij bereiden onze leerlingen voor op elke studie of beroep waarbij wij ervoor zorgen dat iedere leerling wordt gezien en persoonlijke aandacht ontvangt. Wij zorgen voor een veilige omgeving met veel gezelligheid en een goede begeleiding waarin onze leerlingen kunnen groeien!

Persoonlijke aandacht en dynamisch onderwijs staat hierbij centraal. Onze afdelingen VMBO, HAVO en VWO bieden veel mogelijkheden in maatwerk en ruimte voor stages, excursies en schoolkampen om onze leerlingen zo optimaal voor te bereiden op een positie in de maatschappij.


Onze doelstelling: goed voorbereiden op de maatschappij

De doelstelling van het Don Bosco College is in de eerste plaats kennisoverdracht. Gedegen onderwijs, dat leerlingen intellectuele bagage verschaft en hen in staat stelt om een diploma te halen. Tegelijk streven wij naar een brede vorming van iedere leerling, naar opvoeding in de ruimste zin van het woord. Dat houdt in: leerlingen vertrouwd maken met algemene menselijke waarden en hen een goede voorbereiding geven op de maatschappij. Wij inspireren en stimuleren leerlingen om hun individuele talenten te ontdekken met het oog op hun toekomst!

Onze identiteit: christelijke levensvisie als fundament

Onze school is er een voor bijzonder onderwijs (dat betekent: onderwijs dat niet door de overheid wordt bestuurd) op Rooms-Katholieke grondslag. Wij werken aan een schoolklimaat dat de christelijke levensvisie als fundament erkent. Onze identiteit komt onder andere tot uitdrukking door kerst- en andere vieringen, verplichte deelname aan acties voor goede doelen én door de wijze waarop wij leerlingen benaderen en begeleiden.

Naast leerlingen van katholieke en protestants-christelijke huize zijn uiteraard alle leerlingen welkom van wie de ouders de grondslag en doelstelling van de school respecteren en kunnen onderschrijven.


Onze geschiedenis: uit velen één

Het Don Bosco College is in 1985 ontstaan uit de Don Bosco Mavo (1950) en LHNO Maria Goretti (1951) onder de noemer ‘e pluribus unum’ (uit velen één). De school is sindsdien voortdurend gegroeid en ons gebouw is stapsgewijs uitgebreid. Door de goede resultaten, begeleiding en toegankelijkheid heeft de scholengemeenschap een grote aantrekkingskracht gekregen op leerlingen uit de gehele regio Waterland.

De school is genoemd naar de Italiaanse priester Don Giovanni Bosco (1815-1888). In Turijn bouwde hij tehuizen en scholen voor de straatjeugd, die hij een christelijke opvoeding en een plaats in de maatschappij gaf. Don Bosco stichtte ook een kloosterorde: de Salesianen. In 1934 werd hij heilig verklaard. Zijn nagedachtenis én sociaal bewogen erfenis leeft voort in onze naam.

Ons aanbod: goede organisatie, veilige omgeving

Het Don Bosco College besteedt veel aandacht aan een goede, doeltreffende organisatie. Ouders en leerlingen kunnen rekenen op een efficiënte gang van zaken, met weinig lesuitval en met goede onderwijsresultaten als primaire focus. Zij kunnen ook rekenen op een veilige omgeving: wij zien toe op een blijvend schone, opgeruimde en sociaal veilige school en schoolomgeving. Bovendien kunnen zij rekenen op gemotiveerde en professionele medewerkers, die leerlingen collectief en individueel bijstaan.

Alle inspanningen zijn gericht op een gestroomlijnde organisatie. Daar vragen wij van onze leerlingen inzet en discipline voor terug. Een faire ‘deal’, die mede ten grondslag ligt aan het succesvolle onderwijs dat wij bieden. Alle leerlingen dienen zich te houden aan het schoolreglement.


Onze positie: een school die op de kaart staat

Het Don Bosco College staat in de gemeente Edam-Volendam en wordt bevolkt door leerlingen uit de hele regio Oost-Waterland. Omdat onze leerresultaten goed zijn weten leerlingen uit bijvoorbeeld Monnickendam, Marken, Edam, Warder en andere plaatsen uit de regio de weg naar het DBC te vinden. Wij helpen daarbij door busvervoer ‘op maat’ te initiëren en –in alle opzichten– zo bereikbaar mogelijk te zijn voor iedereen.

Het Don Bosco College staat in Noord-Holland op de kaart als aantrekkelijke en toekomstgerichte scholengemeenschap, die een brede oriëntatie biedt op leerstof en op de maatschappij. Dat willen wij graag zo houden en die positie nog verder versterken. Wij vertrouwen op een positieve bijdrage van ouders, leerlingen en andere bij de school betrokken partijen om onze doelstellingen te bereiken.

Nieuwjaarsbrand, ongewild een bijzondere school

Tijdens de nieuwjaarsbrand in café‚ 't Hemeltje op 1 januari 2001 zijn heel veel leerlingen van het Don Bosco College ernstig getroffen. Het verdriet om de overleden leerlingen en de zwaar gewonden is niet in woorden te vatten.

Na een tijd van ontreddering heeft de school stukje bij beetje de draad toch weer kunnen oppakken. Een draad die wel heel anders is in vergelijking met het verleden van de school. Veel gewonde leerlingen die in de loop van de tijd zijn teruggekomen, hadden grote achterstanden en dusdanige handicaps dat er allerlei voorzieningen getroffen moesten worden. Inmiddels hebben allen de school verlaten.

 

Het gedenkraam

Vrijdag 4 november 2005 is het gedenkraam ter herinnering aan de Nieuwjaarsbrand van 1 januari 2001 onthuld aan de ronde wand in de aula aan de kant van de Heideweg. Een lang wordingsproces is mooi afgerond. Een speciaal moment in het bestaan van het Don Bosco College vond plaats. Het is een gedenkraam ter herinnering aan de jongeren van Volendam die zijn omgekomen bij de nieuwjaarsramp en ter herinnering aan alle anderen die daarbij zijn en waren betrokken.

Na de ramp zijn we al snel bezig geweest met de gedachtevorming over een gedenkteken binnen de schoolmuren. De gebeurtenis was zo belangrijk en indringend dat een herinnering hieraan een vaste plaats diende te hebben binnen de school. Vele ideeën kwamen boven en vele plaatsen zijn genoemd. Uiteindelijk bleek het idee iets van glas te maken het meest te beantwoorden aan wat we wilden uitdrukken. Glas is immers doorzichtig, kleurig, broos en hard tegelijk en kan de juiste emotie oproepen. De namen van de 14 overledenen, Liesbeth, Christin, Edward, Anja, Klaas, Nico, Dennis, Eric, Sharon, Ruud, Lennart, Nico, Peter en Yvonne staan in 14 van de 19 ramen onderin gegraveerd.

Een gebeurtenis als de Nieuwjaarsramp kent vele donkere en sombere momenten, daarnaast moeten we ook weer verder en hoop hebben op een toekomst voor iedereen in Volendam. Wij hopen van harte dat dit herdenkingsraam zal bijdragen aan een blijvende bezinning, een blijvende herinnering en aan een nieuw gevoel van hoop voor die toekomst. Ook wensen we het gedenkraam een lang leven. Een woord van dank is op zijn plaats voor alle initiatiefnemers, doorzetters en uitvoerders.