Basis/kader

De VMBO basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen is er voor leerlingen die naast het leren uit het boek ook graag met hun handen werken. In deze leerwegen wordt veel praktijk aangeboden. In het derde leerjaar wordt gestart met een beroepsopleiding waarbij een keuze gemaakt wordt voor een profiel wat aansluit op een mogelijke vervolgopleiding. Een diploma basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot een MBO opleiding niveau 2 (basisberoepsopleiding) en een diploma kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 3 (vakopleiding) of 4 (middenkaderopleiding) van het MBO.

 

Profielkeuze basis/kader

In het rooster van een basis- of kaderleerling in leerjaar 3 of 4 op het DBC zijn 12 uren beroepsgericht onderwijs opgenomen. De profieldelen worden voor 6 lesuren in de week aangeboden. De basis- en kaderleerlingen kiezen uit twee verschillende profielen. Het gekozen profieldeel wordt afgesloten met een centraal schriftelijk praktisch eindexamen (CSPE) aan het einde van leerjaar 4. De andere 6 beroepsgerichte uren worden besteed aan de keuzevakken.

De Profielen basis/kader geboden op het DBC zijn:

  • Zorg & Welzijn
  • Dienstverlening en Producten

De profielen bieden een uitstekende aansluiting bij het vervolgonderwijs in het MBO en zijn bovendien sectoren waar binnen onze regio voldoende werkgelegenheid is.
 

Zorg & Welzijn

Deze opleiding is gericht op opvoeding, zorg en welzijn. De leerlingen besteden tijdens hun opleiding aandacht aan o.a. gezondheid en leefstijl, zorg voor ouderen en zieken, activiteitenbegeleiding voor kinderen en jongeren en thuiszorg. Basisvaardigheden zoals huishoudelijke taken, eenvoudige maaltijden bereiden en omgang met mensen komen hierbij aan bod. Zorg & Welzijn is een brede opleiding die leerlingen voorbereidt op beroepen zoals doktersassistent, tandartsassistent, onderwijsassistent en medewerker kinderopvang.

Dienstverlening & Producten

Als je in de onderbouw van het vmbo zit, vind je waarschijnlijk heel veel leuk, heb je veel interesses en begin je langzamerhand steeds meer talenten bij jezelf te ontdekken. De meeste vmbo-profielen leiden op tot een bepaald beroep. Maar bij Dienstverlening & Producten word je breed opgeleid. Je leert hier van alles, hoe je een evenement moet organiseren of een product of dienst moet verkopen, promoten en/of te verkopen. Je leert hoe je in de keuken met gerechten aan de slag gaat. Ook ga je zelf producten maken in 2D en 3D. Ook zal je binnen de lessen een eigen website leren te bouwen. Het onderwijs is in de vorm van projecten, tijdens de lessen zit je niet in de boeken maar ben je lekker bezig. Het is uitdagend beroepsgericht onderwijs voor zowel jongens als meisjes en geeft de ruimte om te ontdekken welke richting je op wil in de toekomst. 

Keuzevakken

Naast de vaste onderdelen die aangeboden worden in het profieldeel hebben wij op het DBC een uniek keuzeprogramma ontwikkeld met veel mogelijkheden. Tijdens leerjaar 3 en leerjaar 4 volgen de leerlingen 4 keuzevakken. In beide leerjaren worden er 8 lesuren besteed aan het keuzeprogramma. Het keuzeprogramma wordt afgesloten met een schoolexamen.

Op het DBC vinden wij het belangrijk dat leerlingen kunnen worden wie ze zijn. Hoe ze daarachter komen? Door veel te ontdekken en uit te proberen! Wij bieden leerlingen daar in het keuzeprogramma de ruimte voor. Zij bepalen zelf wat zij graag willen leren en stellen hun eigen programma samen. Een eigen website bouwen, mode ontwerpen, sporten, koken, werken met kinderen of in de kapsalon, er is van alles mogelijk.

 

Keuzevakken basis/kader:

 Leerjaar 3

 Leerjaar 4

Uiterlijke verzorging

 Welzijn, kind en jongere

Sport en bewegen

 Geüniformeerde dienstverlening

 Traiteur

 Bijzondere keuken

 Ondernemen

 Geüniformeerde dienstverlening

 Voeding en bewegen

 3D vormgeving & Design

 Keuken

 Brood en banket specialisatie