Examenresultaten

al jaren boven de 90%!

Examenresultaten

Ons grootste doel is om al onze leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Gedurende de hele schoolperiode werken wij met ons team keihard aan het behalen van goede resultaten en het optimaal begeleiden van onze leerlingen. Als we hierin slagen middels mooie examenresultaten, dan zijn wij uitermate trots. En blijven wij uiteraard keihard werken aan nog betere scores.

Onze slagingspercentages van het bijzondere schooljaar 2022-2023 zijn als volgt:

Examenresultaten voorgaande jaren

In 2020 zijn alle examenkandidaten geslaagd. Maar ook de voorgaande jaren hebben wij mooie examenresultaten laten zien:

  2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014
                 
VMBO Basis 77% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
                 
VMBO Kader 91% 100% 97% 100% 100% 97% 96% 97%
                 
VMBO Gemengd/Theoretisch 97% 97% 98% 93% 98% 95% 100% 97%
                 
HAVO 88% 96% 97% 95% 81% 89% 90% 88%
                 
VWO 92% 98% 92% 93% 89% 86% 93% 85%