Stages voor VMBO leerlingen

De VMBO-leerlingen gaan gedurende hun schooltijd diverse malen op stage.
 

1. Brugklassers Beroepen Dag

Een speciale beroependag voor de brugklassers! De leerlingen lopen een dagje mee met het beroep van hun vader of moeder. Van deze dag maken zij een verslag. Het doel van de Brugklassers Beroepen Dag is dat leerlingen zich verdiepen in het beroep van de ouders en zich de vraag stellen of dit beroep ook iets lijkt voor voor hun eigen toekomst.
 

2. Stage voor VMBO 3

Deze stage biedt een oriëntatie op studie en beroep voor leerlingen in het derde leerjaar van de afdeling VMBO. Leerlingen lopen vijf dagen stage binnen een bedrijf dat aansluit bij hun afstudeerrichting of interesse. Zij zoeken hiervoor zelf een stageadres. De leerlingen krijgen een beoordeling voor het invullen van hun stagemap.
 

3. Stage voor VMBO 4 (Basis en Kader)

De leerlingen in het vierde leerjaar van de afdeling VMBO lopen, tijdens hun examenjaar, twee weken stage bij een bedrijf of instelling. Zij zoeken zelf hun stageplaats. Deze stage moet aansluiten op de gekozen afstudeerrichting. De leerlingen krijgen een beoordeling van het bedrijf en een beoordeling voor het invullen van de stagemap. Dit moet als voldoende zijn afgetekend voor het Examendossier.
 

4. Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage vormt op onze school een verplicht en zinvol onderdeel van de onderwijstijd. Deze stage zal voor alle afdelingen 30 uur in beslag nemen. In leerjaar 2 zal een aantal uren onder schooltijd worden ingevuld. De overige uren worden door de leerlingen zelf, buiten schooltijd ingevuld. De maatschappelijke stage is een onderdeel van het examenvak maatschappijleer en moet met een voldoende worden afgesloten. De leerlingen worden hierin begeleid door een docent maatschappijleer en de stagecoördinator, mevrouw N. Sier.

Tijdens de stage-uren zijn de betreffende leerlingen verzekerd via het Don Bosco College.

Wist je dat?

We één van de schoonste scholen van Nederland zijn
Het DBC geen loting voor leerlingen uit Waterland-Oost vereist?
We vanaf schooljaar 2021-2022 maatwerk leveren voor topsporters?
We alle niveaus (m.u.v. gymnasium) onder één dak hebben?