Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen, wellicht dat je hier het antwoord al kunt vinden. Kom je er alsnog niet uit, stuur dan een bericht via ons contactformulier.


Over Don Bosco College
Zijn er schoolfeesten op het DBC?

Op het Don Bosco College organiseren wij vaak schoolfeesten en talentenjachten. Daarnaast hebben we allerlei vieringen en hebben we aan het begin en einde van het schooljaar allerlei uitstapjes.

Is het Don Bosco College een Rooms-Katholieke school?

Onze school is er een voor bijzonder onderwijs (dat betekent: onderwijs dat niet door de overheid wordt bestuurd) op Rooms-Katholieke grondslag. Wij werken aan een schoolklimaat dat de christelijke levensvisie als fundament erkent. Onze identiteit komt onder andere tot uitdrukking door kerst- en andere vieringen, verplichte deelname aan acties voor goede doelen én door de wijze waarop wij leerlingen benaderen en begeleiden.

Naast leerlingen van katholieke en protestants-christelijke huize zijn uiteraard alle leerlingen welkom van wie de ouders de grondslag en doelstelling van de school respecteren en kunnen onderschrijven.

Hoe lang bestaat het Don Bosco College al?

Het Don Bosco College is in 1985 ontstaan uit de Don Bosco Mavo (1950) en LHNO Maria Goretti (1951) onder de noemer ‘e pluribus unum’ (uit velen één). De school is sindsdien voortdurend gegroeid en ons gebouw is stapsgewijs uitgebreid. Door de goede resultaten, begeleiding en toegankelijkheid heeft de scholengemeenschap een grote aantrekkingskracht gekregen op leerlingen uit de gehele regio Waterland. De school is genoemd naar de Italiaanse priester Don Giovanni Bosco (1815- 1888). 

Is het Don Bosco College een veilige school?

Jazeker, de leerlingen kunnen rekenen op een veilige omgeving: wij zien toe op een blijvend schone, opgeruimde en sociaal veilige school en schoolomgeving. Bovendien kunnen zij rekenen op gemotiveerde en professionele medewerkers, die leerlingen collectief en individueel bijstaan. Alle inspanningen zijn gericht op een gestroomlijnde organisatie. Daar vragen wij van onze leerlingen inzet en discipline voor terug. Een faire ‘deal’, die mede ten grondslag ligt aan het succesvolle onderwijs dat wij bieden. Alle leerlingen dienen zich dan ook te houden aan het schoolreglement.

Waar komen de leerlingen op het Don Bosco College vandaan?

Het Don Bosco College staat in de gemeente Edam-Volendam en wordt bevolkt door leerlingen uit de hele regio Oost-Waterland. Omdat onze leerresultaten goed zijn weten leerlingen uit bijvoorbeeld Monnickendam, Marken, Edam, Warder en andere plaatsen uit de regio de weg naar het DBC te vinden. Wij helpen daarbij door busvervoer ‘op maat’ te initiëren en –in alle opzichten– zo bereikbaar mogelijk te zijn voor iedereen.

Welke opleidingen kan ik kiezen op het Don Bosco College?

Het Don Bosco College is een scholengemeenschap met drie verschillende opleidingsrichtingen. Door deze brede opzet zijn er volop keuze- en doorstroommogelijkheden. Tijdens de brugjaren maken leerlingen kennis met diverse vakken en niveaus. Daarna wordt in overleg met de ouders, de keuze van het schooltype bepaald.

De beschikbare opleidingen zijn:

Wat als ik word gepest?

Pesten is als een of meer kinderen vaak vervelende of gemene dingen tegen je zeggen. Soms word je hierbij geschopt, geslagen, bedreigd of opgesloten. Als zulke dingen met je gebeuren en je weet niet wat je kunt doen om dit te stoppen, dan is het tijd om niet meer te zwijgen. Vertel alles aan je mentor, aan je afdelingsleider of aan de vertrouwenspersoon bij ons op school. Misschien vind je dat moeilijk, misschien ben je bang dat het pesten erger wordt als er iets aan gedaan wordt. Op deze website kun je jouw verhaal kwijt zonder dat anderen weten wie je bent, zonder dat er iets gebeurt wat jij niet wilt.

Zwijgen doe je, als je ziet dat een kind steeds gepest wordt, maar er niets van zegt. Misschien zeg je niets omdat je denkt dat dit klikken is of omdat je bang bent dat je zelf gepest gaat worden. Praten over pesten is geen klikken. Juist omdat pesten zo gemeen is, mag je hier wel iets over zeggen en moet je er iets aan doen. Op deze website kun je vertellen over kinderen die gepest worden en die hulp nodig hebben zonder dat bekend wordt wie je bent. Op die manier kunnen wij als school gepeste kinderen helpen. Want als er niet meer gepest wordt, hebben we het fijner samen. De gepeste hoeft zich niet meer zo bang te voelen en de pester hoeft zich niet meer zo uit te sloven.

Wordt er een ouderbijdrage gevraagd op het Don Bosco College?

Een school mag van de overheid een vrijwillige ouderbijdrage vragen, omdat het om zinvolle aanvullingen op het onderwijsaanbod gaat. Wel is de bijdrage vrijwillig, omdat het onderwijs voor leerplichtige leerlingen in principe kosteloos moet zijn.
Met de ouderraad is afgesproken dat de school een vaste, relatief lage, bijdrage vraagt van € 75,00 per leerling per leerjaar.

Ben ik verzekerd als leerling tegen ongevallen?

Ja, het Don Bosco College sluit voor haar leerlingen een ongevallenverzekering af tegen de niet-materiële kosten van eventuele ongevallen tijdens schooltijd. Let op: leerlingen zijn niet verzekerd tegen materiële schade aan hun bezittingen, opgelopen tijdens schooltijd. Tevens heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering.

Lessen en roosters
Hoe laat begint de school?

De bel gaat om 08:10 uur en is het de bedoeling dat iedereen naar de lokalen gaat. Om 08.15 uur moet je in het lokaal zijn en beginnen de lessen.

Wanneer zijn de pauzes?

Op het Don Bosco College heb je 2x per dag pauze. In de ochtend na het 2e uur heeft de onderbouw (waar de brugklas bij hoort) 20 minuten pauze, dit is de kleine pauze. De bovenbouw (vanaf de 3e klas) heeft na het 3e uur 20 minuten pauze. Na het vijfde lesuur is het tijd voor de lunchpauze, de grote pauze. In de kantine worden gezonde broodjes verkocht, maar je kunt natuurlijk ook gewoon jouw eigen lunch meenemen. Deze pauze duurt 50 minuten, dus je hebt voldoende tijd om te eten en even uit te rusten zodat je klaar bent voor de lessen van de middag.

Tijdens het A-rooster is de grote pauze aangepast en duurt maar 30 minuten.

Wat is een tussenuur?

Een tussenuur is een vrij uur in je lessenrooster. Dit kan voorkomen als een leraar verhinderd is en er is geen vervanger beschikbaar. In de bovenbouw komt het geregeld voor omdat de persoonlijke lesroosters niet goed op elkaar kunnen aansluiten.

Wat zijn de lestijden op het Don Bosco College?

Iedere les duurt 50 minuten. Soms heb je een blokuur, dat is 2x 50 minuten. 

Gewoon rooster (vanaf schooljaar 2022-2023)

Leerjaar 1 en 2

 

Leerjaar 3, 4, 5 en 6

1e uur

08:15 - 09.05 uur

 

1e uur

08:15 - 09:05 uur

2e uur

09:05 - 09:55 uur

 

2e uur

09:05 - 09:55 uur

kleine pauze

 

 

3e uur

09:55 - 10:45 uur

3e uur

10:15 - 11:05 uur

 

kleine pauze

 

4e uur

11.05 - 11:55 uur

 

4e uur

11.05 - 11.55 uur

5e uur

11:55 - 12:45 uur

 

5e uur

11:55 - 12:45 uur

grote pauze

 

 

grote pauze:

 

6e uur

13:35 - 14:25 uur

 

6e uur

13:35 - 14:25 uur

7e uur

14:25 - 15:15 uur

 

7e uur

14:25 - 15:15 uur

8e uur

15:15 - 16:05 uur

 

8e uur

15:15 - 16:05 uur

9e uur

16:05 - 16:55 uur

 

9e uur

16:05 - 16:55 uur

Wat is een A-rooster?

In speciale situaties (bijv. rapportvergaderingen) wordt er een aangepast lestijdenprogramma actief. Dit wordt het A-rooster genoemd. Op de schoolmonitoren in de grote hal en aula wordt dit tijdig aangegeven. De lessen duren dan 40 minuten in plaats van 50 minuten. 

A-rooster 

Leerjaar 1 en 2

 

Leerjaar 3, 4, 5 en 6

1e uur

08:15 - 08:55 uur

 

1e uur

08:15 - 08:55 uur

2e uur

08:55 - 09:35 uur

 

2e uur

08:55 - 09:35 uur

3e uur

09:35 - 10:15 uur 

 

3e uur

09:35 - 10:15 uur

kleine pauze

 

 

4e uur

10:15 - 10:55 uur

4e uur

10:35 - 11:15 uur

 

kleine pauze

 

5e uur

11:15 - 11:55 uur

 

5e uur

11:15 - 11:55 uur

6e uur

11:55 - 12:35 uur

 

6e uur

11:55 - 12:35 uur

7e uur

12.35 - 13.15 uur

 

7e uur

12.35 - 13.15 uur

(grote) pauze

13.15 - 14:05 uur

 

(grote) pauze

13.15 - 14:05 uur

8e uur

14:05 - 14.45 uur

 

8e uur

14.05 - 14.45 uur

9e uur 14.45 - 15.25 uur   9e uur 14.45 - 15.25 uur
Heb ik wel eens huiswerkvrij?

Dat komt bijna niet voor, maar er zijn een paar uitzonderingen: 

 • De dag na de opleidingenavond voor de leerlingen, die deze avond bezoeken;
 • De dag na kermis;
 • De dag na de Open Dag-avond voor de leerlingen die daaraan meewerken;
 • 1e dag na het schoolkamp, indien er geen weekend tussen zit.

Dit geldt uiteraard niet voor de eindexamenkandidaten, wanneer er een schoolonderzoek of examen gepland staat.

Praktische info
Code kwijt van kluisje

Meld dit direct aan de conciërge. Hij heeft een mastercode, dus hij kan je kluisje openmaken. Na controle wordt dan gelijk een nieuwe code aangemaakt voor jouw kluisje.

Hoe krijg ik een kluisje?

Het Don Bosco College biedt leerlingen de mogelijkheid een schoolkluisje te huren om daar helm, boeken, gymkleding of andere kleding in op te bergen. De kluisjes zijn voorzien van een slot met cijfercode. De huurprijs is € 12,00 per schooljaar per
kluisje. Dit bedrag kan in het begin van het nieuwe schooljaar betaald worden bij Ellen in de bibliotheek. De leerling ontvangt na betaling het kluisnummer en de cijfercode voor zijn / haar kluisje.
Omdat er een beperkt aantal kluisjes beschikbaar is, worden ze uitgegeven op volgorde van aanmelding en zolang ze beschikbaar zijn.

De pedagogische conciërge heeft, samen met de veiligheidscoördinator, het recht om de kluisjes te controleren indien een vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik. Zij zullen dit dan doen in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding.
Ook tussentijdse controles zijn toegestaan op basis van het convenant ‘Veilig in en om de School’. Indien een leerling tijdens een leerjaar de school verlaat, wordt een bedrag dat voor een kluisje is betaald naar rato gerestitueerd.

Zijn er ook extra opleidingen binnen het Don Bosco College?

Ja, binnen de opleidingen HAVO en VWO bieden we speciale programma's aan. Klik hier om meer te lezen over de speciale programma's voor HAVO en hier voor de speciale programma's voor VWO.

Welke benodigdheden zijn nodig voor school?

De volgende zaken zijn onmisbaar:

 • Stevige schooltas (geen plastic of katoenen tas);
 • Etui met inhoud: potlood, balpennen, gum, liniaal, geodriehoek en passer, lijmstift, schaar en kleurpotloden;
 • Multomap 23-rings, met tabbladen, voor aantekeningen en huiswerk;
 • Voor o.a. de vakken Nederlands, Biologie en Verzorging: diverse schriften en multoblaadjes (op school verkrijgbaar tegen kostprijs);
 • Rekenmachine: bovenbouw: HAVO/VWO: TI-84 plus (via docent Wiskunde).

Iedere leerling is verplicht de schoolboeken te kaften.
 

Woordenboeken

 • Voor Nederlands dienen de leerlingen een recente Prisma-uitgave of een pocketuitgave van Van Dale aan te schaffen.
 • Voor de moderne vreemde talen behoren de leerlingen van klas 1, 2, 3 pocket woordenboeken Nederlands/Engels, Engels/Nederlands, Nederlands/Duits, Duits/Nederlands, Nederlands/Frans en Frans/Nederlands aan te schaffen. 1e klas VMBO heeft geen woordenboeken Frans/Nederlands en Nederlands/Frans nodig.
   

Tekenen

 • 3 tekenpotloden: HB, 2B, 4B;
 • vlakgum;
 • schaar;
 • 12 kleurpotloden;
 • snelhechtmapje.
   

Techniek

 • 2H potlood;
 • HB potlood;
 • snelhechtmapje.
   

Handvaardigheid

 • snelhechtmapje;
 • potlood;
 • gum;
 • schaar.
   

Lichamelijke opvoeding

De leerlingen dienen de lessen te volgen in het volgende tenue:

 • • Kort sportbroekje, ¾ sportbroek of lange sportbroek (zie voorbeeld, kleur naar keuze).
 • • Sportshirt (zie voorbeeld, kleur naar keuze)
 • • Of in Sporttenue/Voetbaltenue
 • • Gymschoenen. Het is niet toegestaan om met gymschoenen, die ook buiten worden gedragen, aan de lessen deel te nemen.

 

Zorg en Welzijn

Leerlingen van 3 VMBO die verzorging in het pakket hebben, betalen  € 15,00 voor het kookboek dat ze tijdens de lessen gebruiken. Na het examen blijft dit boek hun eigendom. Omdat in het boek aantekeningen worden gemaakt, is het daarna niet meer door andere leerlingen te gebruiken.

Moeten de boeken worden gekaft?

Jazeker, de boeken moeten worden gekaft voordat de lessen van het nieuwe schooljaar beginnen. Boeken die aan het einde van het schooljaar niet of niet in goede staat worden ingeleverd, worden extra in rekening gebracht. Daarom is het van groot belang dat de leerlingen een stevige tas hebben (geen katoenen of plastic tas). Bij verwaarlozing van de boeken zal er een boete moeten worden betaald.

Waarom heb ik een OV-chipkaart nodig?

Alle leerlingen zijn verplicht een eigen ov-chipkaart aan te schaffen. Deze chipkaart is nodig wanneer leerlingen excursies maken met het openbaar vervoer binnen de Regio Waterland/Amsterdam. Aangezien er geen groepspassen bestaan, moet elke leerling nu zelf voor een vervoersbewijs zorgen.

Wat kan ik met mijn schoolpas?

Aan het begin van het schooljaar worden voor de nieuwe leerlingen schoolpassen gemaakt. De pas kan gebruikt worden voor het lenen van boeken en voor printen op school. Ook kan de schoolpas gebruikt worden als betaalmiddel (mits er saldo op staat). Een vervangende schoolpas kan voor € 3,50 worden aangevraagd bij de beheerder(s) van het OLC. Een leerling moet 2 jaar met zijn of haar pas doen, daarna krijgen zij weer (kosteloos) een nieuw exemplaar. 

Zijn er tegemoetkomingen in de kosten voor onderwijs?

Zeker zijn er tegemoetkomingen. Naast de bekende Kinderbijslag voor scholieren t/m 17 jaar zijn dat:

 • Gratis schoolboeken voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs.

En in geval van scholieren van 18 jaar en ouder:

 • Basistoelage, onafhankelijk van het inkomen van de ouders
 • Aanvullende toelage, afhankelijk van het inkomen van de ouders

Meer informatie over deze toelages is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Hoe kan ik mij tussentijds aanmelden bij het Don Bosco College?

Het kan zijn dat je op enig moment wil overstappen van een andere school naar het Don Bosco College. Vul hiervoor het tussentijds aanmeldformulier in en onze afdelingsleiders van jouw leerjaar en afdeling nemen zo snel mogelijk contact op. Voordat een beslissing over toelating genomen wordt, zal eerst informatie ingewonnen bij de vorige school en toelating kan in sommige gevallen een voorwaardelijke zijn.

Afdelingsleiders Don Bosco College

 Mevr. S. Roos vmbo leerjaren 1 en 2
 Dhr. B. Hendrikse havo/vwo leerjaren 1, 2 en 3
 Mevr. M. Booten vmbo leerjaren 3 en 4
 Dhr. D. Kwakman havo/vwo bovenbouw
Verlof & verzuim
Wat te doen bij dokters- of tandartsbezoek?

De ouders wordt dringend verzocht dokter- of tandartsbezoek van hun kinderen zoveel mogelijk buiten de lestijden te laten vallen. Wanneer de kinderen onder schooltijd naar de (tand)arts moeten, dan moet er tussen 08.00 en 10.00 uur contact worden opgenomen met de administratie (telnr: 0299-399299).
 

Wat te doen bij verzuim van de lessen Lichamelijke opvoeding (gym)?

Sommige leerlingen kunnen vanwege hun lichamelijke gesteldheid voor korte of langere tijd niet deelnemen aan de gymles. Als een leerling gedurende twee weken of korter de les niet kan volgen, moet hij/zij een briefje meebrengen van de ouders of verzorgers en dit aan de docent lichamelijke opvoeding laten zien. Dit formulier kun je hier downloaden. Hij/zij moet wel bij de les aanwezig zijn.

Wanneer een leerling langer dan twee weken niet kan deelnemen aan de gymles, dan moet hij/zij een brief van de arts of therapeut meebrengen en dit aan de afdelingsleider laten zien. De docent lichamelijke opvoeding kan dan eventueel een vervangende opdracht voor de leerling verzorgen.

Wat is extra verlof en hoe vraag ik dit aan?

Het is toegestaan om maximaal 10 dagen verlof geven aan leerlingen om het onderwijs te verzuimen buiten de dagen dat de leerlingen schoolvakantie hebben. Dit noemt men extra verlof. Het verlof van maximaal 10 dagen wordt slechts verleend in uitzonderlijke gevallen:

 • Sterfgeval in de familie;
 • Huwelijk of huwelijksjubileum;
 • Ernstige ziekte in de familie;
 • De noodzaak om een vakantie te verlengen (maximaal 1 vakantie met niet meer dan 7 dagen);
 • De noodzaak om een vakantie op te nemen op een tijdstip dat duidelijk buiten de schoolvakanties valt. Er mag in dat geval 1 keer (één) extra dag worden aangevraagd, dus niet 1 of 2 dagen voor meerdere vakanties. De ouder(s) dienen in zulke gevallen een formulier in te vullen, waaruit blijkt dat het inderdaad noodzakelijk is om vakantie buiten de schoolvakantie op te nemen. Deze formulieren zijn te bevragen bij de afdelingsleider.

Iedere ouder moet zich realiseren dat de schoolloopbaan van hun kind(eren) erbij gebaat is dat de schooltijden zo min mogelijk worden onderbroken.


Aanvragen van extra verlof

Verzoeken om verlof moeten tijdig worden ingediend via het digitale verlofformulier. Dit formulier moet door de ouders/verzorgers worden ingevuld en ondertekend. Verzoeken van leerlingen die niet meer onder de leerplichtwet vallen, worden net als hierboven door de afdelingsleider afgehandeld, waarbij dezelfde regels gehanteerd worden. Examenleerlingen krijgen geen verlof op dagen dat er PTA onderdelen getoetst worden en/of examenzaken geregeld worden.

Extra verlof aanvragen

Wat is studieverlof en hoe vraag ik dit aan?

Studieverlof is verlof waardoor het mogelijk is om bij een vervolgopleiding te proefstuderen of om mee te lopen tijdens een lesdag bij een Hogeschool of universiteit. Je kunt dit verlof aanvragen bij de decanen. Zij verwerken dit verlof dan in Magister. 

Regels
Wat zijn de regels voor ziek melden?

Ouders bellen ’s morgens tussen 07.45 en 8.15 uur de school, telefoon 0299-399299, om te melden dat hun kind ziek is. U dient elke dag dat uw kind afwezig is contact op te nemen met de administratie. 

Ziek naar huis

Indien een leerling gedurende de lesdag ziek naar huis wil, meldt de leerling zich bij Bureau Leerlingzaken (159B). Zij nemen contact op met thuis alvorens de leerling toestemming krijgt om naar huis te gaan. Wanneer ouders/verzorgers niet bereikt kunnen worden, belt de leerling naar school op het moment van thuiskomst of de leerling gaat terug naar de les, om vervolgens op een later tijdstip het thuisfront opnieuw proberen te bereiken. Een leerling mag niet zonder toestemming van school naar huis.

Regeling bij een schoolexamen/centraal examen

Indien een kandidaat wegens geldig verzuim (bijv. ziekte) niet kan deelnemen aan een examenonderdeel, dient dat op de dag zelf én wel vooraf door de ouders gemeld te worden aan de school. Indien de kandidaat 18 jaar of ouder is, dient hij/zij zelf vooraf deze melding te doen. Deze melding dient – eventueel – dagelijks herhaald te worden.

Wat zijn de regels bij te laat komen?

Komt een leerling het 1e en/of 6e lesuur te laat, dan kan deze leerling alleen toegang tot de les krijgen, nadat hij/zij zich eerst heeft gemeld bij de conciërgeloge.
 

Maatregelen (per kwartaal):

 • 1e keer te laat: waarschuwing, niet melden,
 • 2e keer te laat: volgende ochtend melden om 7.45 uur,
 • 3e keer te laat: de volgende twee ochtenden om 7.45 uur melden,
 • 4e keer te laat: een week lang om 7.45 uur melden,
 • 5e keer te laat:  mentor maakt contact met ouders betreffende de rol van leerplicht inzake het te laat komen en de leerling moet een middag terugkomen.
 • Bij niet melden de toegekende sanctie en een ochtend extra om 7.45 uur melden.
Mag ik op mijn mobiel in de klas?

Mobieltjes mogen in de les niet te horen of te zien zijn. Je kunt je mobiel ook altijd in de telefoontas naast het bord stoppen.

 

Wat zijn de regels voor zitten blijven (doubleren)?

Het Don Bosco College hanteert een aantal vaste regels met betrekking tot het doubleren van leerjaren. Een leerling kan niet:

 • In de brugklas doubleren (behalve wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiding)
 • In hetzelfde leerjaar op hetzelfde schooltype twee keer doubleren
 • Twee keer doubleren in twee opeenvolgende leerjaren op hetzelfde schooltype. Uitzondering: als de tweede keer doubleren het eindexamenjaar betreft.
Wat zijn de voorwaarden om over te stappen naar een ander niveau?

De leerlingen van het vmbo en havisten kunnen drempelloos doorstromen naar havo of vwo. Dit is geregeld in een wet en een besluit doorstroomrecht. Vmbo’ers die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, moeten worden toegelaten tot de havo. Op het DBC geven we deze leerlingen de mogelijkheid om een wiskundeprogramma te volgen, zodat de leerlingen een beeld krijgen van het niveau van wiskunde op havo
Havisten kunnen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. De nieuwe regelgeving bepaalt ook dat havo- en vwo-scholen in hun doubleerbeleid geen onderscheid mogen maken tussen doorstromers en andere leerlingen.

Examens en tentamens
Wat zijn de behaalde examenresultaten van vorig jaar?

Onze slagingspercentages van het schooljaar 2022-2023 zijn als volgt:

VMBO Basis 77%

VMBO Kader 91%

VMBO Theoretisch 97%

HAVO 88%

VWO 92%

Wanneer zijn de tentamens dit jaar?

De eerste tentamenperiode (B) start op 1 november 2023 t/m 10 november 2023. De C-periode start op woensdag 10 januari 2024 t/m 19 januari 2023 en de D-periode van 11 maart 2024 t/m 20 maart 2024. Zodra de roosters bekend zijn dan zullen deze hier worden gepubliseerd.

 

Wanneer zijn de examens dit schooljaar?

Bekijk hier de datums van de verschillende examens in 2024.

Wat is een numerus fixus opleiding?

Een numerus fixus opleiding is een opleiding waarvoor een beperkt aantal leerlingen wordt toegelaten. Zowel het de universiteit als het HBO kent studies waar een numerus fixus geldt. Ook is er bij deze studies een selectieprocedure waarbij niet alleen naar de cijfers gekeken wordt. Lees alles hier alles over numerus fixus opleidingen.

Wat is de deadline voor de inschrijving van een numerus fixus opleiding?

Wanneer je je aan wilt melden voor een numerus fixus opleiding dan moet je dit voor 15 januari doen. Klik hier voor meer informatie over numerus fixus opleidingen.

Topsport
Voor welke sporten biedt het DBC ondersteuning?

We bieden op dit moment voor een aantal sporten ondersteuning. Er is een samenwerking met FC Volendam (voetbal), HV Kras/Volendam (handbal) en Mauritius (turnen), maar ook voor het vrouwenvoetbalteam van AZ, judo en ijshockey.

Uit welke regio komen de topsportleerlingen naar het DBC?

De topsportleerlingen op het DBC komen veelal uit Volendam maar verder vanuit heel Noord-Holland. Van Den Helder tot Heemskerk; van Purmerend tot Alkmaar en zelfs uit Hilversum en Almere.

Welke voorzieningen zijn er voor topsportleerlingen?

Voor de topsportleerlingen is er een speciale ‘tassenkamer’. Hier kunnen zij ook hun sportvoeding kwijt in de koelkasten en waar nodig kunnen zij deze verwarmen in de magnetron. De studieaula is voor alle leerlingen toegankelijk om zelfstandig tijdens tussenuren (onder supervisie) huiswerk te maken en te studeren. Alle leerlingen kunnen tevens bijles krijgen op aanvraag.

Welke mogelijkheden zijn er voor topsportleerlingen?

Topsportonderwijs vereist discipline van een leerling. Naast de verplichte lesuren uit het rooster en de focus op de sportprestaties in de vrijgestelde blokken in het rooster, is er ruimte voor zelfstudie. In de school is een ruime studieaula waar leerlingen individueel kunnen werken aan hun huiswerk in tussenuren of na schooltijd voordat een training begint. Het is aan de leerling zelf om deze tijd zo optimaal mogelijk te benutten. Wanneer dit wenselijk is, worden leerlingen begeleid in het maken van een goede planning.

Iedere topsportleerling krijgt een sportcoach toegewezen. Hij of zij is aanspreekpunt voor de leerling bij vragen of problemen en neemt regelmatig de voortgang van het schoolwerk met de leerling door. Waar nodig helpt de coach met het plannen of verschuiven van toetsen in een belastende sportperiode.

Wat is het rooster voor topsportleerlingen?

In het rooster zijn voor topsportleerlingen trainingsblokken gereserveerd in de ochtend en aan het einde van de middag.

 

    Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
<15 jaar (klas 1-2) Ochtend 8.15u – 10.00u     8.15u – 10.00u  
  Middag 16.30u 16.30u   16.30u 16.30u
Vanaf 15 jaar en ouder (klas 3 en hoger) Ochtend   8.15u – 10.00u     8.15u – 10.00u
  Middag 15.00u 15.00u   15.00u 15.00u

 

In individuele gevallen, bij individuele sporten denken we mee in oplossingen om hier, waar mogelijk, maatwerk op toe te passen.

Is maatwerk mogelijk?

We bieden voor onze topsportleerlingen zoveel mogelijk een gestandaardiseerd maatwerk. Dit heeft over het algemeen het volgende rooster ten gevolg. In het rooster zijn voor topsportleerlingen trainingsblokken gereserveerd in de ochtend en aan het einde van de middag.

 

    Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
<15 jaar (klas 1-2) Ochtend 8.15u – 10.00u     8.15u – 10.00u  
  Middag 16.30u 16.30u   16.30u 16.30u
Vanaf 15 jaar en ouder (klas 3 en hoger) Ochtend   8.15u – 10.00u     8.15u – 10.00u
  Middag 15.00u 15.00u   15.00u 15.00u

 

In individuele gevallen, bij individuele sporten denken we mee in oplossingen om hier, waar mogelijk, wat maatwerk op toe te passen.