Gemengd/theoretisch

De theoretische en gemengde leerweg zijn bedoeld voor leerlingen in het VMBO die meer gevoel hebben met een theoretische opleiding. Leerlingen hebben grotendeels theoretische vakken, zij kiezen gedurende hun opleiding een vakkenpakket waarin eindexamen wordt gedaan. Voor de gemengde leerweg geldt dat hier ook een profielkeuze gemaakt wordt met daarin een deel beroepsgericht onderwijs. Na het eindexamen stromen zij in op het MBO of gaan verder op de HAVO. De vakken in het pakket bepalen de mogelijkheden voor de vervolgopleiding.

 

Profielkeuze VMBO Gemengd

In de bovenbouw van het VMBO (GT) kunnen de leerlingen niet alleen kiezen voor de theoretische leerweg, maar ook voor de gemengde leerweg. Dit is hetzelfde niveau als de theoretische leerweg, maar de leerlingen kiezen dan voor een praktijkvak in plaats van een theoretisch vak. Een leerling in de gemengde leerweg heeft 4 uren beroepsgericht onderwijs per week. Binnen deze 4 uren worden 2 profieldelen en 2 keuzevakken aangeboden. Het gekozen profieldeel wordt afgesloten met een centraal schriftelijk praktisch eindexamen (CSPE) aan het einde van leerjaar 4.

De Profielen gemengde leerweg geboden op het DBC zijn:

  • Zorg & Welzijn
  • Dienstverlening & Producten

Beide profielen bieden een uitstekende aansluiting bij het vervolgonderwijs in het MBO en zijn bovendien sectoren waar binnen onze regio voldoende werkgelegenheid is. In het 3e leerjaar volgen alle VMBO Gemengd leerlingen verplicht de volgende vakken: Nederlands, Engels, KV1 (kunstvakken), Godsdienst, Lichamelijke opvoeding en Maatschappijleer.

 

Zorg & Welzijn

Deze opleiding is gericht op opvoeding, zorg en welzijn. De leerlingen besteden tijdens hun opleiding aandacht aan o.a. gezondheid en leefstijl, zorg voor ouderen en zieken, activiteitenbegeleiding voor kinderen & jongeren en thuiszorg. De basisvaardigheden zoals: zorgen voor een ander, huishoudelijke taken, eenvoudige maaltijden bereiden, eigen ontwerpen maken en omgang met mensen komen hierbij aan bod. Zorg en welzijn is een brede opleiding die leerlingen voorbereidt op beroepen zoals doktersassistent, tandartsassistent, onderwijsassistent en medewerker kinderopvang. Tijdens de keuzevakken maken de leerlingen kennis met uiterlijke verzorging, de gezondheidszorg of mode & design.

Dienstverlening & Producten

Als je in de onderbouw van het vmbo zit, vind je waarschijnlijk heel veel leuk, heb je veel interesses en begin je langzamerhand steeds meer talenten bij jezelf te ontdekken. De meeste vmbo-profielen leiden op tot een bepaald beroep. Maar bij Dienstverlening & Producten word je breed opgeleid. Je leert hier van alles, hoe je een evenement moet organiseren of een product of dienst moet verkopen, promoten en/of te verkopen. Je leert hoe je in de keuken met gerechten aan de slag gaat. Ook ga je zelf producten maken in 2D en 3D. Ook zal je binnen de lessen een eigen website leren te bouwen. Het onderwijs is in de vorm van projecten, tijdens de lessen zit je niet in de boeken maar ben je lekker bezig. Het is uitdagend beroepsgericht onderwijs voor zowel jongens als meisjes en geeft de ruimte om te ontdekken welke richting je op wil in de toekomst. 

 

Keuzevakken

Naast de vaste onderdelen die aangeboden worden in het profieldeel, kunnen de leerlingen binnen de profielen ook nog 2 keuzevakken kiezen. Tijdens leerjaar 3 en leerjaar 4 volgen de leerlingen 2 keuzevakken. Het keuzeprogramma wordt afgesloten met een schoolexamen (SE).

 

Keuzevakken gemengde leerweg:

Uiterlijke verzorging

 Facilitaire dienstverlening, catering en inrichting

 Bijzondere keuken

ondernemen en handel

Sport en Bewegen Geüniformeerde dienstverlening

 

Technologie en Toepassing

Binnen de gemengde leerweg biedt het Don Bosco College als pilotschool een nieuw vak aan: Technologie en Toepassing. Bij het vak Technologie en toepassen (T&T) gaat het om leren in de praktijk. Dit doe je in samenwerking met bedrijven uit Volendam-Edam en omgeving. Het is een echt doe-vak. Bij T&T zit je niet achter de boeken, wel regelmatig achter een computer maar nog veel vaker ben je in groepjes bezig om dingen te ontwerpen en problemen op te lossen. We gaan de school uit op bezoek bij de bedrijven waar mee samengewerkt wordt. Er wordt gekeken naar de 7 verschillende bètawerelden enkele daarvan zijn Lifestyle en Design, mobiliteit en Ruimte, Science en Exploratie. Vaardigheden die veel geoefend worden zijn zelfstandigheid, samenwerken, onderzoekvaardigheden en probleemoplossend denken. Alles om je goed voor te bereiden op het MBO en het dagelijkse leven buiten school. Het vak T&T wordt gegeven in 3 en 4GT en wordt afgesloten met een Schoolexamen (SE).

 

Overstappen van VMBO 3 gemengd naar VMBO 4 theoretisch

Wanneer een leerling niet helemaal zeker is van zijn of haar praktijkprofiel in de gemengde leerweg en de leerling uitstekend presteert, dan is het mogelijk om tussen het derde en vierde jaar te switchen naar VMBO 4 Theoretisch. Dit wordt met de leerling en ouders beoordeeld aan de hand van de prestaties tot dan toe en de mogelijkheden binnen het Don Bosco College.

Profielkeuze VMBO Theoretische leerweg

De leerlingen die in het 3e leerjaar kiezen voor de theoretische leerweg kiezen hun vakkenpakket zonder praktijkvakken. Dit betekent niet minder lesuren, maar een verdere verdieping in de theoretische vakken die gekozen worden. 

De profielen Theoretische leerweg zijn:

  • Economie
  • Techniek
  • Zorg & Welzijn
  • Landbouw

Omdat wij het belangrijk vinden leerlingen optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de snel veranderende samenleving volgen de theoretische leerlingen ook een praktijkvak op het DBC: Technologie en Toepassing.

Technologie en Toepassing

Binnen de theoretische leerweg biedt het Don Bosco College als pilotschool een nieuw vak aan: Technologie en Toepassing. Bij het vak Technologie en toepassen (T&T) gaat het om leren in de praktijk. Dit doe je in samenwerking met bedrijven uit Volendam-Edam en omgeving. Het is een echt doe-vak. Bij T&T zit je niet achter de boeken, wel regelmatig achter een computer maar nog veel vaker ben je in groepjes bezig om dingen te ontwerpen en problemen op te lossen. We gaan de school uit op bezoek bij de bedrijven waar mee samengewerkt wordt. Er wordt gekeken naar de 7 verschillende bètawerelden enkele daarvan zijn Lifestyle en Design, mobiliteit en Ruimte, Science en Exploratie. Vaardigheden die veel geoefend worden zijn zelfstandigheid, samenwerken, onderzoekvaardigheden en probleemoplossend denken. Alles om je goed voor te bereiden op het MBO en het dagelijkse leven buiten school.

De namen van deze profielen geven meer de richting aan van de samenstelling van het vakkenpakket dan dat zij een definitieve keuze voor een beroepsgroep weergeven. Kiest een leerling voor het vak Economie en Wiskunde dan valt hij onder het profiel Economie, maar wil de leerling bijvoorbeeld ook Natuurkunde in het pakket kiezen dan kan hij mogelijk ook onder de noemer Techniek komen te vallen. Alle profielen hebben een of twee standaardvakken en de vrije keuze voor extra keuzevakken.

In het 3e leerjaar volgen alle VMBO Theoretisch leerlingen verplicht de volgende vakken: Nederlands, Engels, KV1 (kunstvakken), Godsdienst, Lichamelijke opvoeding en Wiskunde

 

Economie

Het profiel bestaat standaard uit het vak Economie + de keuze uit Frans of Duits of Wiskunde en twee extra keuzevakken.

 

Techniek

Dit profiel bevat standaard de vakken Wiskunde en Natuurkunde + 2 extra keuzevakken.

 

Zorg & Welzijn

In dit profiel zit standaard het vak Biologie + een keuze uit Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis of Maatschappijkunde. Daarnaast kiest een leerling ook nog twee keuzevakken.

 

Landbouw

Dit profiel bevat standaard het vak Wiskunde en een keuze uit Natuurkunde of Biologie + 2 keuzevakken.

 

Alle VMBO-theoretisch leerlingen doen naast de profielvakken uiteraard ook eindexamen in Nederlands en Engels.