Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)

Het VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) is de derde pijler in het onderwijsprogramma van het Don Bosco College. Deze 6-jarige opleiding tijd geeft onze leerlingen een uitstekende voorbereiding op een vervolgstudie in het hoger- (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (universiteit). Het DBC biedt de mogelijkheid tot het volgen van VWO-atheneum en VWO-Cambridge.

Na het derde jaar wordt een vakkenpakket gekozen aan de hand van een van de volgende vier profielen:

  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Het vakkenpakket wordt samengesteld aan de hand van de interesse en de kwaliteiten van de leerling en is afgestemd op de mogelijke vervolgstudie aan universiteit of HBO.

 

Natuur & Techniek

Leerlingen met interesse in een natuurwetenschappelijke of technische vervolgopleiding kiezen voor het profiel Natuur & Techniek. Natuurkunde, scheikunde, Duits/Frans en wiskunde B zijn standaard opgenomen in het vakkenpakket.

 

Natuur & Gezondheid

Het profiel Natuur & Gezondheid is bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in een vervolgopleiding gericht op biologie, leven of de gezondheidszorg. Het vakkenpakket bestaat o.a. uit biologie, scheikunde, Duits/Frans en wiskunde A of B.
 

Economie & Maatschappij 

Wanneer leerlingen een vervolgopleiding in bedrijfskunde of economie willen volgen, kiezen zij voor het profiel Economie & Maatschappij. Hierin zijn economie, geschiedenis, Duits/Frans en wiskunde A of B examenvakken.
 

Cultuur & Maatschappij

Is een leerling geïnteresseerd in cultuur, kunst en maatschappij? Dan sluit het profiel Cultuur & Maatschappij goed aan bij de interesses. In dit profiel zijn Duits en Frans verplicht naast wiskunde A en geschiedenis.

Naast de profielvakken doet een leerling ook eindexamen in Nederlands, Engels en een vrij keuzevak.

Extra mogelijkheden voor excellente leerlingen

Binnen de aangeboden vier profielen kunnen leerlingen het keuzevak Natuur, Leven & Technologie kiezen of deelnemen aan programma’s in het kader van de Vecon Businessschool of Pre University College. De school levert maatwerk waarbij de individuele leerling zelf de keuze maakt en waarbij de school voorwaarden schept.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • volgen van een masterclass op Hoge School of Universiteit;
  • deelname aan Olympiades;
  • het volgen van meerdere extra vakken, buiten de verplichte profielvakken;
  • deelname aan programma’s op de universiteit om studiepunten te behalen;
  • aanbod van extra modules of gastlessen (afhankelijk van de vraag van de leerlingen).