Speciale programma's voor VWO

Voor onze VWO-leerlingen bieden wij een groot scala aan extra programma’s om hun opleiding verder te verrijken. Hieronder een aantal van deze programma’s en wat zij inhouden.
 

Cambridge English

Engels is de wereldtaal, dus hoe beter leerlingen die taal beheersen, des te beter ze zijn voorbereid op een (internationale) toekomst. Het Don Bosco College biedt daarom, naast de gebruikelijke lesuren Engels, vanaf het schooljaar 2008-2009 het vak Cambridge Engels aan. Het Don Bosco College heeft van de British Council Netherlands in 2014 zelfs toestemming gekregen om het officiële logo te gebruiken dat aangeeft dat wij een gecertificeerd ‘Preparation Centre’ zijn voor de Cambridge Examens.

In het eerste leerjaar hebben leerlingen Cambridge English als extra vak. Het vak CE staat voor 2 uren in hun rooster. In het 2e tot en met 4e leerjaar hebben de leerlingen 4 uur Cambridge English per week in plaats van de reguliere 3 uur Engels.

Ieder jaar, behalve het eerste, wordt afgesloten met een officieel Cambridge Examen – een certificaat dat in heel Europa wordt gezien als extra aanbeveling.

Achtereenvolgend kunnen de volgende certificaten behaald worden:

 • Preliminary English Test (PET) in leerjaar 2
 • First Certificate in English (FCE) in leerjaar 3
 • Cambridge Advanced English (CAE) in leerjaar 4
 • Certificate of Proficiency in English (CPE) in leerjaar 6

De examens worden in Amsterdam afgenomen door de British Council. Na het afleggen van het volledige examen duurt het zo’n 6 weken voordat de uitslag vanuit Engeland komt. Wanneer de leerling een examen haalt, kan de leerling doorgaan met Cambridge English in het volgende schooljaar.

Uiteindelijk kan de leerling aan het DBC het Cambridge Certificate of Proficiency in English behalen: een internationaal erkend bewijs dat het Engels door hem of haar wordt beheerst op ‘moedertaalniveau’. Dit certificaat is het bewijs dat de beheersing van de Engelse taal uitstijgt boven het gewone vwo-niveau. Dit biedt de leerling voordeel bij toelating op elke (buitenlandse) universiteit.

Het vak Cambridge Engels is breder dan taal alleen: leerlingen maken uitgebreider dan anders kennis met het Verenigd Koninkrijk, de Engelse cultuur, gewoonten en geschiedenis. De lessen Cambridge Engels worden volledig in het Engels gegeven en ieder jaar organiseren we een aan de Engelse cultuur gerelateerde activiteit.

Alle kosten, ook die voor de afname van de examens, worden gedragen door de school. Uitzondering vormen de kosten voor de deelname aan vak gerelateerde excursies. Die bedragen jaarlijks ca. € 50,-.
 

Vecon Business School

Vanaf schooljaar 2011-2012 zijn de havo/vwo afdeling van het Don Bosco College een Vecon Business School. Dit keurmerk van de Vereniging van leraren in de economisch- maatschappelijke vakken garandeert dat er bij de economische vakken extra aandacht wordt besteed aan talenten van leerlingen op het gebied van ondernemen en ondernemerschap.

Alle leerlingen maken in de onderbouw kennis met belangrijke economische aspecten. Leerlingen in de bovenbouw kunnen solliciteren voor de Businessklas. Dit is een aparte groep leerlingen die allemaal het vak Bedrijfseconomie volgen en daarnaast 2 of 3 extra modules volgen op het gebied van Ondernemen, Boekhouden, Marketing en Juridische Vaardigheden, waarbij Marketing en Juridische Vaardigheden aan elkaar gekoppeld zijn. Deze modules stomen leerlingen klaar voor het diploma Basiskennis Boekhouden, het diploma NIMA Basiskennis Marketing en het diploma Juridische Vaardigheden nivo 4. Deze diploma’s geven recht op een VBS-certificaat. Ze geven blijk

van extra inzet en kennis tijdens de opleiding in het voortgezet onderwijs en kunnen voorrang of vrijstellingen opleveren bij de vervolgopleidingen.
 

Jet-Net school

Het Don Bosco College is een Jet-Net school. Wij hebben een samenwerkingsverband met het internationaal befaamde bedrijf, Boon Edam. Boon Edam is wereldmarktleider op het gebied van draaideuren. Het doel van Jet-Net is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bèta-technische vervolgopleiding. De samenwerking wordt geleidelijk uitgebreid.

Afgelopen schooljaar hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:

 • Leerlingen uit 5 vwo met een B-profiel zijn naar de Techno-Event / Career Day geweest. Op deze dag worden workshops voor leerlingen verzorgd door vele grote internationale bedrijven waaronder Philips, Shell, Unilever, TATA en ook Boon Edam.
 • Leerlingen in klas 3 hebben workshops gevolgd over energie uit waterstof. Deze workshops werden verzorgd door TATA. Een bezoek aan IJmuiden hoort er dan natuurlijk bij.

Pre-Academisch Onderwijs (PAO)

Leerlingen in de vwo klassen 1 t/m 3 krijgen het vak Pre-Academisch Onderwijs (PAO). Ze krijgen vakoverstijgend en interdisciplinair les waarbij de kennis, interesse en aansluiting met de wetenschap wordt vergroot. Dit betekent dat leerlingen de academische vaardigheden (presenteren, dataverwerking, schrijfvaardigheid etc.) beheersen en kunnen toepassen, zowel zelfstandig als in groepsverband.

Dit betekent ook dat leerlingen kennis hebben verworven van de wetenschappelijke methoden/technieken (observeren, interviewen, bronnenonderzoek, enquêteren en experimenteren) en deze kennis kunnen toepassen in een eigen onderzoek. Zo helpen we de leerlingen zich te ontwikkelen tot academisch beginniveau en dagen we hen uit een kritische, creatieve en onderzoekende houding te ontwikkelen.

In de bovenbouw heet het vak Wetenschap en wordt het afgesloten met een schoolexamen. Wetenschap komt daarmee op je vwo-diploma te staan.

Pre- University College (PUC)

Met ingang van schooljaar 2018-2019 is het Don Bosco College lid van het Pre-University College, een samenwerkingsverband tussen de VU en enkele tientallen scholen voor Voortgezet Onderwijs in Noord- Holland. Lidmaatschap van het PUC sluit aan bij de PAO-activiteiten in de onderbouw en sluit aan bij ons doel om vwo nog meer voorbereidend wetenschappelijk onderwijs te laten zijn. Doelen van het PUC zijn o.a.

 • de aansluiting tussen VO en Universiteit te verbeteren,
 • leerlingen een beter overwogen studiekeuze te laten maken,
 • leerlingen in het VO een uitdaging te bieden,
 • leerlingen de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen,
 • de leergierigheid van de leerlingen te vergroten.

Voor onze leerlingen betekent dit dat zij voortaan gebruik kunnen maken van de leerling activiteiten die door dit samenwerkingsverband worden aangeboden, zoals het volgen van masterclasses op de VU of ondersteuning bij het maken van het profielwerkstuk.

Het Pre- University College, biedt in 2 rondes 48 masterclasses aan, verdeeld over de 4 vakgebieden Alfa, Bèta, Gamma en Life Science (bewegingswetenschappen, pedagogie, psychologie enz.). De masterclasses hebben telkens een vakoverstijgend thema. De masterclasses in het najaar zijn bedoeld voor de leerlingen van 5 en 6 vwo en die in het voorjaar voor de leerlingen van 4 en 5 vwo.