Stages voor VWO leerlingen

1. Brugklassers Beroepen Dag

Een speciale beroependag voor de brugklassers! De leerlingen lopen een dagje mee met het beroep van hun vader of moeder. Van deze dag maken zij een verslag. Het doel van de Brugklassers Beroepen Dag is dat leerlingen zich verdiepen in het beroep van de ouders en zich de vraag stellen of dit beroep ook iets lijkt voor voor hun eigen toekomst.
 

2. Stage voor Atheneum 5

De leerlingen van Atheneum 5 lopen een stage van 4 dagen. Tijdens deze stage krijgen zij de kans kennis te maken met het beroepsveld dat past bij de studierichting die zij mogelijk gaan kiezen. Leerlingen kijken en helpen mee binnen een bedrijf of instelling die past bij hun interesse en niveau.
 

3. Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage vormt op onze school een verplicht en zinvol onderdeel van de onderwijstijd. Deze stage zal voor alle afdelingen 30 uur in beslag nemen. In leerjaar 2 zal een aantal uren onder schooltijd worden ingevuld. De overige uren worden door de leerlingen zelf, buiten schooltijd ingevuld. De maatschappelijke stage is een onderdeel van het examenvak maatschappijleer en moet met een voldoende worden afgesloten. De leerlingen worden hierin begeleid door een docent maatschappijleer en de stagecoördinator, mevrouw M. Steur.