Stages voor HAVO leerlingen

1. Brugklassers Beroepen Dag

Een speciale beroependag voor de brugklassers! De leerlingen lopen een dagje mee met het beroep van hun vader of moeder. Van deze dag maken zij een verslag. Het doel van de Brugklassers Beroepen Dag is dat leerlingen zich verdiepen in het beroep van de ouders en zich de vraag stellen of dit beroep ook iets lijkt voor voor hun eigen toekomst.
 

2. Arbeids-Ervarings-Leer(AEL)-project voor HAVO 4

Het doel van dit project is dat leerlingen zich tijdens een week stage verdiepen in de betekenis van arbeid. Zij worden tijdens deze week ingeschakeld bij het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden bij een bedrijf of instelling. Hiernaast krijgen zij de gelegenheid om met mensen in het bedrijf of instelling te praten, zodat zij zich via eigen onderzoek en ervaring een beeld kunnen vormen van het reilen en zeilen op de werkplek.
 

3. Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage vormt op onze school een verplicht en zinvol onderdeel van de onderwijstijd. Deze stage zal voor alle afdelingen 30 uur in beslag nemen. In leerjaar 2 zal een aantal uren onder schooltijd worden ingevuld. De overige uren worden door de leerlingen zelf, buiten schooltijd ingevuld. De maatschappelijke stage is een onderdeel van het examenvak maatschappijleer en moet met een voldoende worden afgesloten. De leerlingen worden hierin begeleid door een docent maatschappijleer en de stagecoördinator, mevrouw M. Steur.