Wat zijn de regels voor ziek melden?

Ouders bellen ’s morgens tussen 07.45 en 8.15 uur de school, telefoon 0299-399299, om te melden dat hun kind ziek is. U dient elke dag dat uw kind afwezig is contact op te nemen met de administratie. 

Ziek naar huis

Indien een leerling gedurende de lesdag ziek naar huis wil, meldt de leerling zich bij Bureau Leerlingzaken (159B). Zij nemen contact op met thuis alvorens de leerling toestemming krijgt om naar huis te gaan. Wanneer ouders/verzorgers niet bereikt kunnen worden, belt de leerling naar school op het moment van thuiskomst of de leerling gaat terug naar de les, om vervolgens op een later tijdstip het thuisfront opnieuw proberen te bereiken. Een leerling mag niet zonder toestemming van school naar huis.

Regeling bij een schoolexamen/centraal examen

Indien een kandidaat wegens geldig verzuim (bijv. ziekte) niet kan deelnemen aan een examenonderdeel, dient dat op de dag zelf én wel vooraf door de ouders gemeld te worden aan de school. Indien de kandidaat 18 jaar of ouder is, dient hij/zij zelf vooraf deze melding te doen. Deze melding dient – eventueel – dagelijks herhaald te worden.