Wat zijn de regels voor ziek melden?

Ouders bellen ’s morgens tussen 7.45 en 8.00 uur de school, telefoon 0299-399299, om te melden dat hun kind ziek is. Na twee ziektedagen is opnieuw bellen met de administratie verplicht! Ook na een weekeinde is opnieuw ziekmelden bij de administratie verplicht.
 

Regeling bij een schoolexamen/centraal examen

Indien een kandidaat wegens geldig verzuim (bijv. ziekte) niet kan deelnemen aan een examenonderdeel, dient dat op de dag zelf én wel vooraf door de ouders gemeld te worden aan de school. Indien de kandidaat 18 jaar of ouder is, dient hij/zij zelf vooraf deze melding te doen. Deze melding dient – eventueel – dagelijks herhaald te worden.