Wat zijn de regels bij te laat komen?

Komt een leerling het 1e en/of 6e lesuur te laat, dan kan deze leerling alleen toegang tot de les krijgen, nadat hij/zij zich eerst heeft gemeld bij de conciërgeloge.
 

Straf

De betreffende leerling moet zich vervolgens, als sanctie, de volgende ochtend om 07.30 uur melden bij de conciërgeloge. Als de leerling zich de volgende ochtend niet om 07.30 uur heeft gemeld, wordt hij/zij op deze dag door de pedagogische conciërge uit de les gehaald en moet deze leerling zich vervolgens op twee ochtenden achter elkaar om 07.30 uur melden. Als de leerling meer dan 3 keer te laat komt, wordt er contact opgenomen met de ouders door bureau leerlingzaken. Na 6 keer te laat komen in 1 kwartaal meldt de leerling zich een hele week (5x) om 07.30 uur. Bij te laat komen tijdens de overige lesuren bepalen de docenten zelf een sanctie.