Pilot telefoonvrije dag

Pilot telefoonvrije dag

Met klas B1A is afgelopen week een pilot Telefoonvrije Lesdag gedraaid.

De telefoons werden aan het begin van de lesdag opgehaald door de afdelingsleider en kwamen aan het eind van de lesdag weer terug bij de leerlingen. In de lessen daarvoor waren de leerlingen voorbereid op het hanteren van een papieren rooster/agenda. Gedurende de lessen en in de pauzes waren de leerlingen vooral in gesprek met elkaar i.p.v. via de mobieltjes. Nu al een mooie opbrengst!

Zoals u wellicht weet, heeft de overheid een advies uitgebracht m.b.t. telefoongebruik op school. Op dit moment is het beleid op het DBC dat leerlingen de telefoon in de telefoontas stoppen, en dat ze hem tijdens pauzes wel mogen gebruiken. Met de pilot Telefoonvrije Lesdag onderzoeken we de opbrengst van een verscherpte regel op het gebied van telefoongebruik tijdens schooltijd. We breiden dit onderzoek uit naar andere leerjaren en komen er bij u op terug!