Corona protocol

Corona protocol

In verband met het openstellen van de school vanaf heden hebben we een aantal richtlijnen vastgesteld in ons Corona-protocol. Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan deze richtlijnen. De leerling en de medewerker van het Don Bosco College hebben hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Alleen samen krijgen we Corona onder controle. Hierbij doe ik aan u het vriendelijke verzoek om de onderstaande richtlijnen met uw kind te bespreken. Natuurlijk doen wij dat ook, maar we vinden het belangrijk dat hier veel aandacht voor is en natuurlijk is het ook belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

Bekiijk hier het protocol.