Continuïteit van ons onderwijs

Continuïteit van ons onderwijs

Ook deze maand houden we u op de hoogte van de continuïteit van het onderwijs op het Don Bosco College. In deze update hebben we informatie over de volgende vakken: Engels, Wiskunde, Technologie en Godsdienst.

Engels
Mw. Tol neemt vanaf 25 maart alle lessen Engels, behalve haar klas 6 VWO, voor haar rekening. Dhr. Kwakman heeft de afgelopen periode de lessen van mw. Tol aan klas 6 VWO verzorgd en blijft dit doen.

Wiskunde
Mw. Tol gaat met zwangerschapsverlof. We zijn blij u te vermelden dat dhr. Van der Vis vanaf 1 mei start als docent Wiskunde.

Technologie
Mw. Van Lieshout is voor langere tijd afwezig en dhr. Kneepkens heeft ons laten weten een andere uitdaging te hebben gevonden. Op dit moment staat er een vacature uit om de lessen op te vangen en vinden er gesprekken plaats. De lessen van de bovenbouwgroepen zijn reeds overgenomen door dhr. Kras.

Godsdienst
Dhr. Weij is helaas voor langere tijd afwezig. Het mentoraat van klas B2B is inmiddels ondergebracht bij dhr. Beemsterboer. We hopen dhr. Weij snel weer terug te zien op het DBC!