Continuïteit van ons onderwijs

Continuïteit van ons onderwijs

Net voor de meivakantie geven we u graag weer een update over de continuïteit van ons onderwijs. Met o.a. updates over Engels en Technologie.

Engels

Mw. Tol neemt na de meivakantie al haar klassen weer voor haar rekening.

Wiskunde

Mw. Tol is met zwangerschapsverlof. We zijn blij u te vermelden dat dhr. van der Vis na de meivakantie start als docent Wiskunde.
 

Technologie

Mw. Van Lieshout is voor langere tijd afwezig en dhr. Kneepkens heeft ons laten weten een andere uitdaging te hebben gevonden. Op dit moment staat er een vacature uit om de lessen op te vangen en vinden er gesprekken plaats. De lessen van de bovenbouwgroepen zijn reeds overgenomen door dhr. Kras.

Godsdienst

Dhr. Weij is helaas voor langere tijd afwezig. Het mentoraat van klas B2B is ondergebracht bij dhr. Beemsterboer. We hopen dhr. Weij snel weer terug te zien op het DBC!