Continuïteit van ons onderwijs 30-5-2024

Continuïteit van ons onderwijs 30-5-2024

Deze week hebben we weer een update over de continuïteit van ons onderwijs. We houden u graag op de hoogte van de veranderingen. 

Engels
Mw. de Boer neemt H3A en B2G weer voor haar rekening. De leerlingen uit GT3 die les van dhr. Harthoorn kregen, hebben de laatste weken van het jaar les van dhr. Kwakman.

Godsdienst
Dhr. Weij is voor langere tijd afwezig. De verwachting is dat de lessen godsdienst na de zomervakantie weer doorgang kunnen vinden.


Schooljaar 2024-25
Het einde van het schooljaar nadert, een aantal docenten vertrekken en er zijn inmiddels ook nieuwe docenten aangenomen.

Op dit moment zoeken we een docent Natuurkunde eerstegraads en een docent Techniek tweedegraads voor schooljaar 2024-2025.

Mocht u iemand kennen die openstaat voor een kennismakingsgesprek, bel dan naar de school en vraag om dhr. vd Valk, waarnemend Conrector.