Continuïteit van het onderwijs

Continuïteit van het onderwijs

Zoals gebruikelijk houden wij u graag op de hoogte van de continuïteit van het onderwijs op het Don Bosco College. In deze update o.a. informatie over de vakken Geschiedenis, Natuurkunde en Technologie.

Geschiedenis
De klassen B1G, B1F, H3C, B1H, B2G, B2E hebben vanwege het vertrek van mw. Gradussen momenteel geen Geschiedenis. Op 1 maart start mw. Van Ede als docent Geschiedenis bij ons en vinden alle lessen weer doorgang.

Technologie
Mw. Van Lieshout is voor langere tijd afwezig. Ook dhr. Kneepkens is vanwege herstel na een operatie afwezig. Op dit moment staat er een vacature uit om de lessen tijdelijk op te vangen. We zullen voor een aantal onderbouwgroepen werken met een aangepast programma. De lessen van de bovenbouwgroepen zijn reeds overgenomen door dhr. Kras.

Natuurkunde
Mw. Van Lieshout is voor langere tijd afwezig. Mw. Booten, afdelingsleider vmbo bovenbouw, neemt de lessen Natuurkunde van GT4 waar. Voor klas H3A, A3A en GT3 start Dhr. Wouda per 14 februari als docent Natuurkunde op onze school. Hij zal tot de zomervakantie verbonden zijn aan het DBC.

LO
Mw. de Boer is met zwangerschapsverlof. Zij is na de zomervakantie weer terug op het DBC.
Mw. Pijlman is aangesteld als invaldocente voor de klassen H4, B2B en B1C. Dhr. Braan neemt A6 over.
A3B krijgt tot de zomervakantie les van mw. Tessel.

Engels
Vanwege ziekte van mw. Tol neemt dhr. Kwakman, afdelingsleider havo/vwo bovenbouw, vanaf februari een gedeelte van de lessen A6 en H5 over. Het mentoraat van mw.Tol wordt ook overgenomen door dhr. Kwakman. Vanwege afwezigheid van mw. de Boer staat er momenteel een vacature uit, we verwachten op zeer korte termijn een oplossing te hebben voor deze uren.