Afname Cito toetsen

Afname Cito toetsen

In de maand november we de Cito toets af in de brugklassen.

De Cito toets is een onderdeel van ons leerlingvolgsysteem. Dit is een vervolg op het leerlingvolgsysteem zoals dat in het primair onderwijs gangbaar is. Deze toetsen, die elk jaar worden afgenomen, leveren geen cijfers op en vergen geen voorbereiding.

De Cito toetsen geven informatie betreffende het kennisniveau dat leerlingen in een leerjaar, rekening houdend met hun niveau, geacht worden te hebben. Het brengt de prestaties per niveau in beeld van het individu, de klas en de jaarlaag. Wij kunnen deze informatie gebruiken om leerlingen beter te begeleiden, en om zo nodig ons onderwijs bij te sturen en accenten te (ver)leggen. Tot slot helpt deze informatie ons in het nemen van geïnformeerde beslissingen bij de overgangsvergaderingen.

Mocht u, na de afname van de CITO, de resultaten willen inzien, dan kunt u een afspraak maken met de mentor.

Klik hier voor meer informatie over het Cito Volgsysteem VO.