Praktische Informatie / Het uitvallen van lessen

Het uitvallen van lessenIndien een docent wegens ziekte of verlof afwezig is, zal er een roosterwijziging worden gemaakt. Actuele roosterwijzigingen vind je hier. Voor de eerste uren wordt gebruik gemaakt worden van een telefoonboom.

Bij tussenuren wordt er gekeken of er verschuivingen kunnen plaatsvinden in het rooster, als het niet opgelost kan worden door een waarnemer. Als dit niet lukt, wordt voor de onderbouwklassen een waarnemer ingezet. Wij hebben voor dit schooljaar ook twee vaste, bevoegde docenten in dienst genomen, speciaal om het eventueel uitvallen van lessen op te kunnen vangen.

De leerlingen dienen de boeken, die nodig zijn voor alle lesuren van die dag, bij zich te hebben, zodat een zinvolle roosterwijziging kan worden gemaakt.

Op sommige vergaderdagen kan het zijn dat de lessen worden ingekort. We spreken dan van een A-rooster, met lessen van 40 minuten: 08.00–14.50 uur.