Home

De kermis voorbij

Nu de Edammer en de Volendammer kermis weer voorbij zijn, gaan we echt serieus aan het schooljaar 2014-2015 beginnen. De brugklassers hebben hun weg gevonden en ook de leerlingen uit 3 HAVO zijn een beetje gewend aan hun nieuwe tijdelijke behuizing in de dependance met de naam “Val van Urk”. Alle vacatures zijn ingevuld, dus de lessen zijn voortvarend van start gegaan.

De maand september wordt gekenmerkt door kennismakingsavonden van de ouders van de meeste leerlingen met de nieuwe afdelingsleider of nieuwe mentoren. Op 19 september is een speciale informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit 3 HAVO in de tijdelijke dependance. Nieuw deze maand is de invoering van de digitale verspreiding van uitnodigingen voor informatieavonden, ouderavonden naar aanleiding van het rapport en andere algemene informatie voor ouders. Daartoe hebben alle ouder(s)/verzorger(s) een (laatste ) brief per post gekregen met het emailadres dat bij de school bekend is met het verzoek dit te controleren en eventuele fouten aan ons door te geven.

Oktober lijkt een bijzondere maand te worden . Niet alleen door het tweedeklaskamp en de werkweken van 4 Havo en 4 VWO, maar ook omdat de SKOV op 3 oktober alle leerlingen van het Don Bosco College een groot schoolfeest aanbiedt in de sporthal de Opperdam. Het lijkt een enorm spektakel te worden met nationaal en internationaal bekende artiesten, waar niemand mag ontbreken. Nadere mededelingen volgen nog. Ondanks al deze buitenschoolse activiteiten blijft het Don Bosco College een school waar leren prioriteit nummer 1 is, dus daar gaan we dan ook weer met volle energie invulling aan geven.

Namens het management team,

Inger Schermer,
Rector


Actueel

Protocol cameratoezicht
Handleiding om u via Magister aan te melden voor de ouderavond examenklassen
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Download Informatieboekje 2014-2015
Download Informatieboekje groep 8 2014-2015
Download schoolgids 2013-2014
Vacatures 2014
Download Leerlingenstatuut 2014