Home

LAATSTE WEKEN

In de komende weken zal het nog erg spannend worden voor veel leerlingen. De laatste tentamens en proefwerken worden nu gemaakt en de rapportvergaderingen gaan beginnen. Wie slaagt er, wie gaat er over en wie heeft het (net) niet gehaald?

Er zullen nog veel blij verraste leerlingen zijn, maar ook teleurgestelde leerlingen waarbij er ernstige gesprekken met ouders volgen. Nieuwe brugklasleerlingen hebben inmiddels een middag proef gedraaid en kennis gemaakt met hun mentor en hun nieuwe klas. De grote stap naar het voortgezet onderwijs is daardoor iets vertrouwder geworden.

De voorbereidingen voor het volgend schooljaar zijn in volle gang: extra huisvesting, vacatures opvullen, roosters maken en lesmethodes ontwikkelen. Iedereen is heel hard bezig met alle afsluitende werkzaamheden en voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We kijken met zijn allen uit naar de diploma avonden op 25 juni (HAVO/VWO) en 26 juni (VMBO), waarbij we weer hopen aan heel veel examenkandidaten een diploma uit te reiken. Kortom het schooljaar is bijna ten einde, maar we zijn er nog niet.

Ouders, leerlingen, medewerkers en andere lezers wens ik alvast namens het M-team, een zonnige en relaxte vakantie toe.

Namens het management team,

Inger Schermer,
Waarnemend rector


Actueel


Handleiding om u via Magister aan te melden voor de ouderavond examenklassen
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister voor ouders

Download Informatieboekje groep 8 2014-2015
Download informatieboekje 2013-2014
Download schoolgids 2013-2014
Vacatures 2014
Download Leerlingenstatuut 2014