home

De feestdagen in zicht

Nadat we in de herfstvakantie zijn opgeschrikt door het overlijden van onze leerlinge Julide Kartay, proberen we de normale schoolactiviteiten weer op te pakken.

De eerste tentamenperiode hebben we door overlast van de bouw een week moeten verzetten maar de tentamens hebben daardoor in alle rust kunnen plaatsvinden. Om te voorkomen dat ons dat bij de volgende tentamenrondes weer gaat gebeuren, worden die afgenomen in de dependance aan de Val van Urk. De HAVO-3 en VWO-3 klassen zullen die dagen op onze hoofdgebouw hun lessen volgen.

Ten aanzien van de bouw van de nieuwe vleugel kunnen we meedelen dat alles volgens plan verloopt. De contouren van de nieuwe vleugel zijn al goed te onderscheiden en de vloeren en trappenhuizen zijn bijna allemaal geplaatst. Tijdens de voorlichtingsavonden voor de ouders van groep 8 leerlingen op maandagavond 16 en dinsdagavond 17 november kunnen we dus meedelen, dat de nieuwe leerlingen gaan profiteren van deze prachtige uitbreiding van onze school.

We gaan al snel de periode van rapportvergaderingen en ouderavonden in, de afsluiting van het eerste trimester is in zicht. Een aantal leerlingen moet samen met hun ouders nog hard werken aan de tegenvallende resultaten van de tussenrapportage om er zo voor te zorgen dat deze cijfers op tijd de broodnodige stijging laten zien. Ouders kunnen overigens de studievoortgang van hun kind elke dag via Magister volgen, zodat de rapportcijfers straks geen verrassing zijn.

Voor we het weten zitten we alweer in de Sinterklaas en kerstsfeer maar gelukkig hebben we nog een paar weken waarin hard gewerkt kan worden aan mooie kerstrapporten en een succesvolle derde tentamenperiode. Wij gaan in ieder geval samen ons uiterste best doen om er een intensieve en vruchtbare periode van te maken!

Tot slot wil ik iedereen danken voor het vertrouwen dat u in de laatste paar jaar, dat ik als rector van het Don Bosco heb mogen functioneren, in mij hebt gehad. Ik heb het als een leerzame maar ook hele plezierige tijd beschouwd, waarin ik genoten hebben van de samenwerking met bestuur, personeel, leerlingen en ouders. De volgende keer zal Jaap Braakman, per 1 januari als nieuwe rector benoemd, deze rubriek inhoud gaan geven. Ik wens hem daar heel veel succes bij.

Namens het management team,

Inger Schermer,
rector


 

Actueel

Protocol cameratoezicht
Instructiefilmpje om u via Magister 6 aan te melden voor de ouderavond
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2015-2016
Download brochure groep 8 2015-2016
Download schoolgids 2015-2016
Vacatures 2015
Download Leerlingenstatuut 2014