Home

Cultuur, nieuwe en oude tradities

Op de tweede vrijdag van december kleurt de school voor het derde opeenvolgende jaar ‘paars’. We sluiten aan bij de landelijke beweging om op deze dag onze solidariteit te tonen met homo- en biseksuele, lesbische en transgender jongeren. In woord, uiterlijk vertoon of op andere wijze willen we laten blijken dat elk mens van even veel waarde is, zeker wanneer gevoelens van liefde anders geuit worden dan wat voor ‘normaal’ versleten wordt. In onze samenleving is het nodig om jonge, zoekende mensen te laten blijken dat elke vorm van liefde goed en geaccepteerd is. Dat steuntje in de rug hebben ze nodig, om daadwerkelijk uit te kunnen groeien tot evenwichtige mensen.

Afgelopen week hebben we een oude traditie gevierd, die ook veel respect afdwingt door de wijze waarop dit binnen het DBC gebeurt. Tijdens de sinterklaasviering in de onderbouw maken de leerlingen de meest mooie surprises voor een klasgenoot. Zonder uitzondering worden ze meegenomen naar huis of opgehaald vanwege de spectaculaire omvang. Het is mooi om te zien dat leerlingen zoveel energie steken in het blij maken van hun medeleerlingen.

Intussen wordt de kersttraditie voorbereid: kerstontbijt voor de onderbouw en kerst-in voor de bovenbouw. Dit laatste feest wordt dit jaar voor het eerst opgeluisterd door de nieuwe schoolband, die al maanden bezig is met het instuderen van prachtige kerstliederen. Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie wordt de traditionele kerstbingo voor alle leerlingen georganiseerd. Omdat we graag structurele ondersteuning bieden aan een project in de Derde Wereld, zal de opbrengst opnieuw gaan naar het opleidingscentrum én weeshuis van pater Zwarthoed in Kongo.

Op cultureel vlak is de school ook volop in beweging. Een aantal activiteiten op een rij:
  • Muzikale workshop 'D-sign' voor leerjaar 1, verzorgd door Muziekschool Waterland in de PX.
  • Theatervoorstelling ' Wat de boer niet kent ' voor leerjaar 2. Een theatervoorstelling over 4 jongeren met een andere cultuur, eveneens gehouden in de PX.
  • Dansvoorstelling 'Under Construction' voor leerjaar 3.

In de eigen aula van de school presenteerden de leerlingen van Havo-5 en atheneum-6 met M&O in hun pakket de ondernemingsplannen van hun -nu nog fictieve- bedrijven. Deze presentaties vonden plaats, omdat het DBC een VECON Business School is. Door dit keurmerk wordt er extra aandacht besteed aan talenten van leerlingen op het gebied van ondernemen en ondernemerschap. Om een VBS-certificaat te halen, moeten de leerlingen o.a. een ondernemingsplan presenteren en economische opleidingen bezoeken.

Ook werd er stil gestaan bij de ‘Dag van de Franse taal’ en stond de hele school in het teken van de Franse cultuur. Verder bezochten leerlingen uit VWO 5 de internationale tentoonstelling 'Imaginary' in Amsterdam en VWO 5 leerlingen met wiskunde D zijn ook nog naar de Jet Net Career Day geweest in Alkmaar.

In de tussentijd is ook de onderwijsinspectie langs geweest om de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. Alle afdelingen werden opnieuw met een voldoende gewaardeerd.

Rest mij nog om iedereen vredige kerstdagen en een gelukkig 2017 te wensen.

Namens het hele team van onze scholengemeenschap,

Jaap Braakman
rectorActueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2016-2017
Download brochure groep 8 2017-2018
Download schoolgids 2016-2017
Vacatures 2016 -2017
Download Leerlingenstatuut 2014