Home

We kunnen gaan bouwen!!!

De maand april is afgesloten met het verheugende besluit van de gemeenteraad Edam-Volendam om de uitbereiding van ons gebouw goed te keuren en 1,9 miljoen euro daarvoor uit te trekken. Ons eigen schoolbestuur zal hier bovenop nog een bedrag bijleggen, zodat we in het schooljaar 2016-2017 gebruik kunnen maken van een prachtige uitbereiding, die zal voldoen aan alle eisen van de tijd wat betreft duurzaam en milieubewust bouwen.

Nu zullen we ook in staat zijn het nieuwe vmbo-profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie, dat in 2016 van start gaat, goed te outilleren. Nog een jaar, gedurende de bouw, zullen we gebruik moeten maken van de dependance in de Val van Urk, maar daarna zijn we weer één scholengemeenschap van vmbo tot vwo op één locatie!

Na twee weken meivakantie starten we met de belangrijkste fase van het schooljaar. Naast alle voorbereiding voor de bouw, die na de bouwvakantie gaat beginnen, moet er door leerlingen en medewerkers in de komende periode nog heel veel gepresteerd worden. De spannende dagen van het eindexamen gaan beginnen. De eindexamenleerlingen zullen nog veel werk moeten verzetten. Menigeen zal een zucht van verlichting slaken wanneer op 27 mei het laatste examen is afgenomen en opgelucht ademhalen, wanneer hij/zij op 11 juni een positieve uitslag te horen krijgt. Op 29 (havo/vwo) en 30 juni (vmbo) zijn dan de feestelijke uitreikingen van de diploma’s.

Ook voor onze andere leerlingen is dit een heel belangrijke tijd. Velen moeten nog een flinke eindspurt trekken en ook van docenten en ouders zal nog de nodige energie gevraagd worden om het jaar met een goed resultaat af te sluiten.
Genoeg dus om de komende weken vol verwachting naar uit te kijken. Daarbij wensen we vooral de eindexamenkandidaten heel veel succes bij hun inspanningen om goede resultaten bij het centraal eindexamen neer te zetten, zodat we in juni weer aan heel veel blije leerlingen een diploma kunnen uitreiken.

Namens het managementteam,

Inger Schermer,
Rector


Actueel

Protocol cameratoezicht
Instructiefilmpje om u via Magister 6 aan te melden voor de ouderavond
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2014-2015
Download brochure groep 8 2015-2016
Download schoolgids 2014-2015
Vacatures 2015
Download Leerlingenstatuut 2014