home

Een geslaagd einde van het schooljaar

De eindexamenresultaten na afronding van het eerste tijdvak zijn weer binnen. Opnieuw kan bij heel veel examenkandidaten de vlag uit. Ik wil alle geslaagden feliciteren met deze kroon op hun werk. Voor een aantal leerlingen breekt opnieuw een spannende tijd aan omdat ze nog punten tekort hebben en tijdens het tweede tijdvak nogmaals het examen in één van de vakken over zullen moeten doen. Vele andere leerlingen zullen een poging doen om de reeds voldoende resultaten te verbeteren tijdens dit tweede tijdvak. Wij wensen hen veel succes toe en hopen dat ze vol trots hun diploma in ontvangst kunnen nemen op 5 juli (VMBO) of 6 juli (HAVO/VWO).

Op 10 juni ontving het Don Bosco College het bericht dat zij als enige school in de regio is toegelaten tot de Academie Wetenschapsoriëntatie Nederland. De belangstelling voor dit kennisplatform voor HAVO en VWO-scholen is groot. Mede dankzij de enthousiaste voorbereiding van het vak ‘pre-academische vaardigheden’ dat vanaf schooljaar 2016/17 zal starten in leerjaar 1, is onze school geaccepteerd als lid.

In het Amsterdamse Olympisch Stadion vond 17 juni de finale plaats van de Olympic Moves. Olympic Moves is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland waarbij scholieren elkaar op school, regionaal en daarna nationaal uitdagen om het kampioenschap voor scholen. Topsporter Epke Zonderland was als ambassadeur aanwezig om de jongeren een hart onder de riem te steken. Het schooldansteam Explosion van het Don Bosco College in Volendam is daarbij 2e van Nederland geworden.

Op 14 juni vond te Purmerend het laatste brandweerexamen van onze VMBO-afdeling Sport Dienstverlening en Veiligheid plaats. Met dit examenonderdeel sluiten de voor-examenleerlingen het derde leerjaar af. Bij de oprichting van deze afdeling hebben we een uniek samenwerkingsverband gesloten met de brandweer in de gemeente. Onder begeleiding van ervaren instructeurs en gebruik makend van levensechte apparatuur kregen de leerlingen de basisvaardigheden voor veiligheid onder de knie in een realistische omgeving. De Rijksoverheid brengt met ingang van het nieuwe schooljaar het aantal afdelingen in het VMBO drastisch omlaag en dat betekent het einde van deze opleiding. Daarvoor in de plaats biedt de school de leerlingen van leerjaar 3 vmbo vanaf 2016/17 de opleiding Horeca Bakkerij en Toerisme aan.

Een laatste te noemen succes is de oplevering van de nieuwe uitbreiding van het schoolgebouw. De veelkleurige nieuwbouw voldoet aan al onze verwachtingen en eisen. Vanaf volgend schooljaar kunnen alle leerlingen weer gehuisvest worden binnen het hoofdgebouw. Een deel van het hoofdgebouw wordt overigens tijdens de grote vakantie onder handen genomen. Het hele gebouw wordt voorzien van WIFI, de inrichting voor de nieuwe vmbo-afdeling Horeca Bakkerij en Recreatie zal een ware metamorfose betekenen voor de beroepsvleugel en op de tweede verdieping wordt een aantal moderne Nask-praktijklokalen gerealiseerd.

De laatste spannende weken met veel proefwerken, tentamens voor voor-examenleerlingen, overgangsvergaderingen zullen nog plaats vinden. Het jaar wordt afgesloten door afscheid te nemen van een aantal vertrouwde gezichten, zoals Fons Weijers, Henk Heuvelmans, Loes Luxen, Barbara Koning, Angel Ham en Marieke de Dood. Daarna breekt een welverdiende vakantie aan en ik wens iedereen toe dat deze veel plezier en ontspanning mag bieden.

Jaap Braakman
rector


Actueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2015-2016
Download brochure groep 8 2016-2017
Download schoolgids 2015-2016
Vacatures 2016
Download Leerlingenstatuut 2014