Home

Gezien worden en ontwikkeling stimuleren

Binnenkort openen alle scholen weer hun deuren om ouders en nieuwe leerlingen een goede indruk te geven wat de school allemaal te bieden heeft. Dit toont zich niet alleen in mooie lokalen, digitale oplossingen, de leuke aankleding of de goede voorzieningen.

In onze ogen toont de school zich op zijn allerbest, wanneer er volop aandacht is voor elke leerling. Aandacht voor zowel de unieke persoonlijkheid van het individu als voor de ontwikkeling in relatie tot medeleerlingen. De leerling moet worden gezien door de leraar om te ontdekken wat hij of zij nodig heeft om te kunnen groeien. Natuurlijk streven we daarbij naar intellectuele groei, maar dat alleen is niet voor elke leerling voldoende. We willen dat de leerling groeit in zelfstandigheid, in zelfverantwoordelijkheid en daarom vinden wij het belangrijk dat leraren hun leerlingen echt kennen om ze op de juiste wijze te stimuleren en uit te dagen. De ene jongere heeft net even meer uitleg nodig dan de ander, de ene leerling kun je rustig laten werken, terwijl je de ander moet bevragen en weer een ander heeft extra zorg en ondersteuning nodig om goed uit de verf te komen. Die aandacht voor het intellectuele groeiproces staat centraal, maar is pas mogelijk als wij als school leerlingen met vertrouwen tegemoet treden, als we een veilig klimaat scheppen en als we het positieve benadrukken.

Die benadering mogen ouders en leerlingen van ons verwachten. Net zoals u mag verwachten dat we leerlingen stimuleren om te groeien in kritische meningsvorming, in verdraagzaamheid en in open staan voor anderen. We willen leerlingen kennis laten maken met kunst, met wetenschap, met beroepsperspectieven en met maatschappelijke organisaties of ontwikkelingen

Prestaties zijn niet onbelangrijk en we zullen er alles aan doen om een leerling het diploma te laten halen op het niveau zoals door het primair onderwijs is geadviseerd. Net zo belangrijk is het dat leerlingen zich gelukkig en thuis voelen omdat de school veilig is en leerlingen zich gekend, gewaardeerd voelen en aangesproken worden. Dit klinkt idealistisch en dat willen we ook zijn, omdat ook wijzelf geïnspireerd blijven doordat we een bijdrage mogen leveren aan het dagelijkse groeiproces van jonge mensen.

Wanneer u geïnteresseerd bent in hoe onze benadering in de praktijk uitpakt, dan bent u van harte welkom tijdens de Open Dag en vraag dan vooral wat de rondleidende leerlingen merken van onze idealen en hoe de begeleidende docenten deze waarmaken in de dagelijkse lespraktijk.

Iedereen is altijd van harte welkom, maar zeker op de Open Avond die gehouden wordt op 2 februari 2017.

Jaap Braakman
rectorActueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2016-2017
Download brochure groep 8 2017-2018
Download schoolgids 2016-2017
Vacatures 2016 -2017
Download Leerlingenstatuut 2014