home

Een fijne vakantie

Een bijzonder schooljaar loopt ten einde. De uitbreiding van onze scholengemeenschap is een feit. Vanaf volgend schooljaar kunnen alle leerlingen weer gehuisvest worden binnen het hoofdgebouw. Een kleurrijk geheel dat helemaal voldoet aan onze verwachtingen en eisen. Om met de woorden van het bouwbedrijf Ooms te spreken: “ hier word je vrolijk van”. Op de website van Oomsbouw, onder de knop ‘bouw’ kunt u een mooie impressie krijgen van deze uitbreiding. Op vrijdag 23 september zal de officiële opening plaatsvinden en op een andere moment volgt nog een feestelijke bijeenkomst voor leerlingen.

Overigens is een deel van de lokalen en de studeerruimte al in gebruik genomen tijdens de buitengewoon drukbezochte avonden waarop de diplomering plaats vond. Een kleine 400 eindexamenkandidaten hebben hun vmbo-, havo- of vwo-diploma in ontvangst mogen nemen. De aula barstte uit haar voegen tijdens de centrale ontvangst waarop een aantal bijzondere wapenfeiten werden vermeld. Zo werden er voor de eerste keer diploma’s met de vermelding ‘cum laude’ uitgedeeld, ontving de beste leerling van elke opleiding een speciale trofee, ontvingen de vmbo-leerlingen met een tien voor de rekentoets een speciaal cadeautje, waren er tientallen leerlingen uit zowel havo als vwo die hun extra behaalde diploma boekhouden ontvingen en kregen enkele leerlingen uit het vwo het hoogst haalbare Cambridge diploma uitgereikt (het Certificate of Proficiency in English). Bijzonder was de uitreiking voor de ‘onderscheiding van de leerling van het jaar’. Deze onderscheiding wordt maar hoogst zelden verleend aan een leerling met een uitzonderlijke bijdrage aan de scholengemeenschap. De eer viel te beurt aan Ringo Maurer. Hij schreef tijdens zijn studietijd op het VWO het boek: “Drs. P – Troika hier, Troika daar. Het allermooiste bij elkaar “. Tijdens de jaarlijkse talentenavond introduceerde hij op onnavolgbare wijze klassieke- en ragtime muziek op de piano. Hij is niet alleen taalfenomeen’ , een kenner van een aantal muzikale stromingen, maar ook een leerling die zich energiek heeft ingezet als redacteur van de schoolkrant, als organisator van de kerst-in en die echt verschil heeft gemaakt op onze school, niet in de laatste plaats door zijn kleurrijk voorkomen.

Deze week ontvangen de niet-examenleerlingen hun rapport en breekt er voor zowel leerlingen als docenten een periode van welverdiende rust aan. Binnen de schoolmuren blijft het deze vakantie onrustig. Op één van de eerste dagen wordt een groot bronzen, religieus plastiek geplaatst, dat in permanent bruikleen is verkregen van museum het Catharijneconvent te Utrecht. Een complete vleugel is intussen gestript om ruimte te bieden aan de inrichting voor het nieuwe vmbo-beroepsprofiel Horeca, Bakkerij en Toerisme, dat komend jaar start in leerjaar 3. De fietsenstalling wordt verplaatst van de noodlocatie naast de sporthal naar de overdekte stalling onder de nieuwe vleugel. Bij de entree van de school wordt een volledig nieuwe receptie gerealiseerd, zodat er permanent een aanspreekpunt is voor degenen die de school bezoeken en verlaten. Op de tweede verdieping wordt een aantal nieuwe lokalen voor de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie ingericht en overal in het gebouw vinden kleinere aanpassingen plaats.

Dit alles om de faciliteiten voor onze leerlingen nog beter aan te kunnen laten sluiten op de eisen van eigentijds onderwijs. We zijn dus klaar voor het nieuwe schooljaar 2016/17 dat op maandag 29 augustus begint. De administratie en leden van het management zijn overigens al bereikbaar vanaf 24 augustus. Intussen houden we vakantie en ik hoop dat iedereen daar volop van mag genieten.

Namens het hele team van onze scholengemeenschap,

Jaap Braakman
rector


Actueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2015-2016
Download brochure groep 8 2016-2017
Download schoolgids 2015-2016
Vacatures 2016
Download Leerlingenstatuut 2014