home

Een nieuw begin

Na afloop van een zomervakantie is altijd de eerste vraag: ‘Is iedereen weer behouden en gezond terug gekomen?’. Gelukkig is dat het geval en kunnen we samen het nieuwe schooljaar in gaan.

Tijdens de zomervakantie heeft het schoolgebouw een metamorfose ondergaan. De buitenzijde is geschilderd en binnen de school is een vleugel ingericht voor het nieuwe profiel ‘Horeca Bakkerij en Recreatie’. Daarnaast is de administratie verbouwd, zijn er grotere lokalen voor de natuurwetenschappen gerealiseerd, is er een kappersafdeling en een schoonheidssalon binnen de afdeling ‘Zorg en Welzijn’ ingericht. Daarnaast zijn er nog vele kleinere bouwkundige aanpassingen gemaakt. De leerlingen kunnen hun fietsen vanaf dit jaar overdekt opstellen in de stalling onder de school. De eerste schoolweek zal het hele project worden afgerond. De eerste geluiden over de vernieuwingen van het gebouw zijn zeer positief. Op 23 september zal de officiële opening van zowel de uitbreiding als van de verbouwing plaats vinden.

Door de uitbreiding kunnen alle leerlingen weer les krijgen in een en hetzelfde gebouw. Belangrijker is dat de lesroosters van de leerlingen in de onderbouw veel gunstiger zijn geworden. Vanaf het eerste uur kunnen de lessen starten en geen enkele klas heeft meer het negende uur les.
Belangrijker dan alle bouwkundige aanpassingen is natuurlijk het onderwijs zelf. In alle vacatures is voorzien en we zullen ons best doen om de leerlingen ook dit jaar weer goed onderwijs te bieden in een prettige sfeer. Nieuw dit jaar is dat de leerlingen in de havo/atheneumklassen in leerjaar één het vak ‘pre academische vaardigheden’ krijgen en dat zij in leerjaar één een uur extra Engels krijgen. Daarmee hopen we deze leerlingen van meet af aan nog beter voor te bereiden op een vervolgstudie op de universiteit of hogeschool.

Namens het hele team van onze scholengemeenschap,

Jaap Braakman
rector


Actueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2016-2017
Download brochure groep 8 2016-2017
Download schoolgids 2015-2016
Vacatures 2016
Download Leerlingenstatuut 2014