Home

Drukke weken voor het CSE

De inschrijving van de nieuwe leerlingen is voor onze school succesvol verlopen. We zijn heel tevreden dat voor groep acht-leerlingen en hun ouders onze school een aantrekkelijke keuze blijft. De keerzijde is, dat het ruimteprobleem steeds nijpender wordt. Op dit moment ontwikkelt de SKOV samen met de architect plannen om het schoolgebouw flink uit te breiden. De gemeenteraad zal op 21 april hopelijk het voorstel voor uitbreiding van het college van B & W fiatteren, zodat we in de nabije toekomst weer alle leerlingen een plek kunnen geven in ons hoofdgebouw.

Ondertussen gaat het onderwijs op onze school gewoon door. De rapportvergaderingen en de prognoses voor het komend schooljaar zijn tijdens de ouderavonden op 31 maart en 1 april besproken. Ook de keuzes ten aanzien van sectoren en de beroepsgerichte afdelingen in het VMBO en de profielkeuzes in H/A worden de komende tijd duidelijk. De voorbereidingen voor het komend schooljaar zijn al in volle gang.

Een lange meivakantie staat ons te wachten (van 24 april tot en met 8 mei) waarin onze eindexamenleerlingen zich goed kunnen voorbereiden op hun examens, zodat we samen weer heel trots kunnen zijn op al die geslaagde kandidaten in juni.

Wij wensen hen veel doorzettingsvermogen en sterkte.

Namens het managementteam,

Inger Schermer,
Rector


Actueel

Protocol cameratoezicht
Instructiefilmpje om u via Magister 6 aan te melden voor de ouderavond
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2014-2015
Download brochure groep 8 2015-2016
Download schoolgids 2014-2015
Vacatures 2015
Download Leerlingenstatuut 2014