Home

De finish komt in zicht

Het laatste trimester is begonnen en we maken ons klaar voor de belangrijkste fase van het schooljaar.

Ondanks alle vrije dagen in de komende periode moet er heel veel gepresteerd worden.De laatste tentamenronde is achter de rug en de schoolexamencijfers zullen laten zien hoeveel kans de examenleerlingen hebben op een goed eindresultaat. Het diploma lonkt, maar daar moet nog veel werk voor verzet worden.

Ook voor onze andere leerlingen is dit een heel belangrijk trimester. Er moet door veel leerlingen gekozen worden welke profielen, sectoren en vakken zij volgend schooljaar gaan volgen en velen moeten nog een eindspurt trekken om over te gaan.

De nieuwe brugklassers hebben zich aangemeld en we gaan ervanuit dat we voor iedereen een plek hebben. We zijn trots dat zovelen weer voor onze school gekozen hebben en zijn momenteel bezig met het zoeken naar meer ruimte. Het ziet er naar uit dat dit ons ook gaat lukken. Er wordt nu samen met de gemeente naar tijdelijke en permanente oplossingen gekeken, waarbij wij er ons bewust van zijn dat de tijd dringt.

Genoeg ontwikkelingen om vol verwachting naar de komende weken uit te kijken. We wensen vooral de eindexamenkandidaten heel veel succes bij hun inspanningen om goede resultaten bij het centraal eindexamen neer te zetten. In juni willen wij graag heel veel blije leerlingen hun diploma uitreiken.

Namens het management team,

Inger Schermer,
Waarnemend rector


 
                                 

Actueel
Handleiding om u via Magister aan te melden voor de ouderavond examenklassen
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister voor ouders

Download Informatieboekje groep 8 2014-2015
Download informatieboekje 2013-2014
Download schoolgids 2013-2014
Vacatures 2014
Download Leerlingenstatuut 2014