Home

Nader inzoomen op ons onderwijs

Als school zijn we bescheiden, want we weten dat de prestaties van onze leerlingen door veel factoren beïnvloed worden. Dat is niet in de laatste plaats door de inspanningen van de leerlingen zelf. Soms mag je als onderwijsinstituut toch even naast je schoenen wandelen. Zo behaalden vijf oud-leerlingen onlangs hun masterdiploma ‘Actuariële Wetenschappen’. Deze studie wordt gezien als één van de moeilijkste op de universiteit. Deze leerlingen waren zeker niet de eersten die deze prachtige prestatie neerzetten, nadat op het DBC de basis was gelegd. Even trots mogen we zijn op enkele leerlingen die wegens ziekte thuis onderwijs ontvangen via een Skype-verbinding: wat een prestatie en een doorzettingsvermogen!

Net zo tevreden zijn we over de extra begeleiding die we kunnen bieden aan leerlingen die meer zorg nodig hebben, omdat we een speciale subsidie hebben binnen gehaald. Daarmee kunnen we meer zogeheten arrangementen inzetten en dus meer hulp op maat bieden. Meer tevreden dan trots mogen we zijn op alle leerlingen en hun docenten die recent voor een week naar het buitenland zijn geweest of enkele dagen op het schoolkamp. Zonder een wanklank, in een enorme positieve sfeer en dol enthousiast, hebben honderden leerlingen geroken aan cultuur en taal in het buitenland of gewerkt aan sociale vaardigheden. Misschien is dit wel kenmerkend voor de school als geheel; er heerst harmonie en een gevoel van saamhorigheid.

Niet alleen de leerlingen zijn volop in ontwikkelingen, maar ook het team van docenten doet daar niet voor onder. Gedurende het jaar wordt er veel geschoold. Een flink aantal collega’s volgt naast het werk een eerstegraads opleiding. Alle nieuwbenoemde docenten volgen een intensief trainingsprogramma om vaardiger te worden in de dagelijkse onderwijspraktijk. Alle andere collega’s volgen gedurende het jaar in de middag- en avonduren verschillende op maat gesneden cursussen rond het lesgeven, leerlingenbegeleiding of organisatorische vaardigheden .

We willen het beste uit de leerling halen en zullen ons bij het Don Bosco College blijven ontwikkelen en we zullen ons beraden over het onderwijs van morgen. Jaarlijks breiden we de digitale ondersteuning uit door het aanschaffen van meer computers. Dit jaar willen we een keuze maken of we alle leerlingen digitale opslagmogelijkheden ‘in the cloud’ gaan aanbieden. Dit jaar zullen we ook onderzoeken hoe we onze intellectueel getalenteerde leerlingen meer mogelijkheden aan kunnen bieden voor universitaire oriëntatieprogramma’s. Daarnaast zullen ook onze vmbo-leerlingen volgend jaar nog meer mogelijkheden aangeboden krijgen door het aanbod van keuzevakken te verruimen. Er wordt op alle fronten hard gewerkt om de leerlingen een goede basis te bieden. Denk hierbij aan een sterke maatschappelijke positie en een mooie persoonlijke ontwikkeling.

Namens het hele team van onze scholengemeenschap,

Jaap Braakman
rectorActueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek
Handleiding Magister 6 voor ouders

Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2016-2017
Download brochure groep 8 2017-2018
Download schoolgids 2015-2016
Vacatures 2016
Download Leerlingenstatuut 2014