Home

Open Huis: donderdag 1 februari


Motto van het Don Bosco college: JOUW GROEI IS ONS DOEL
Het Don Bosco College ondersteunt elke leerling bij zijn of haar groei in kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. We dagen leerlingen uit om steeds een stap verder te zetten. Dat gebeurt met vallen en opstaan en met reflectie op dat leerproces. Leerlingen mogen daarbij fouten maken want alleen door te leren van fouten, ontdekken leerlingen hun eigen kracht. Op die manier kunnen leerlingen het hoogste onderwijsniveau halen en een rugzak met vaardigheden vullen om succesvol te zijn in hun verdere toekomst.

Leerlingen worden op onze school gezien en gekend. Je bent niet anoniem en zeker geen nummer. Docenten zijn op de hoogte van wat een leerling nodig heeft om te kunnen werken aan een volgende stap naar persoonlijke groei. Zowel ouders als leerlingen mogen erop vertrouwen dat een docent oog heeft voor de individuele kwaliteiten en leerbehoeften van leerlingen.
Onze school is geen leerfabriek, maar een oefenplaats waarin leerlingen nieuwsgierig worden gemaakt naar de sociale, culturele en religieuze verschillen in onze maatschappij. Zij worden actief voorbereid om een open blik te ontwikkelen op de samenleving waar zij een eigen bijdrage aan gaan leveren. Ze maken kennis met maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelen kennis en vaardigheden waardoor zij zelfstandig verantwoorde keuzes kunnen maken.

Onze school gaat uit van verschillen. Een leerling met een vwo advies bieden wij mogelijkheden aan om uit te blinken in cognitieve kennis en in vaardigheden. Deze leerlingen kunnen het programma Cambridge English volgen en oriënteren zich vanaf de eerste dag op verschillende aspecten van de wetenschap. Een leerling met een vmbo beroepsgericht advies maakt vanaf de eerste dag kennis met de verschillende studiemogelijkheden binnen het vmbo. Zij kunnen vanaf leerjaar drie kiezen voor de beroepsprofielen Horeca, Bakkerij, Recreatie of voor Zorg en Welzijn en uit acht aantrekkelijke keuzevakken.

Natuurlijk vormt de vakles de kern van ons onderwijs. Toch maken we binnen dat lesprogramma zeer regelmatig plaats voor toneelvoorstellingen, excursies naar musea in Amsterdam, projecten rond het verantwoord omgaan met genotmiddelen, reizen naar het buitenland, lezingen door ondernemers, theaterimprovisaties met native speakers, sportevenementen en ga zo maar door.

Op deze manier dagen we leerlingen in toenemende mate uit om het maximale uit zichzelf te halen en om een open blik te ontwikkelen op de samenleving die zij over enkele jaren zelf vorm en inhoud mogen geven.

Jaap Braakman
Rector 

Actueel

Protocol cameratoezicht
Klik hier om in te loggen voor het tevredenheidsonderzoek                         
Handleiding Magister 6 voor ouders
Schoolplan 2014-2018
Download Informatieboekje 2017-2018
Download brochure groep 8 2018-2019
Download schoolgids 2017-2018
Vacatures 2017 -2018
Download Leerlingenstatuut 2017
Normering 2017 -2018