Over onze school / Huisvesting en faciliteiten / Schoolkluisjes

Schoolkluisje voor persoonlijke eigendommen

Het Don Bosco College biedt leerlingen de mogelijkheid een schoolkluisje te huren om daar helm, boeken, gymkleding of andere kleding in op te bergen. De kluisjes zijn voorzien van een slot met cijfercode. De huurprijs is € 12,00 per schooljaar per kluisje. Dit bedrag kan in het begin van het nieuwe schooljaar betaald worden bij de conciërgeloge. De leerling ontvangt na betaling het kluisnummer en de cijfercode voor zijn/haar kluisje.Omdat er een beperkt aantal kluisjes beschikbaar is, worden ze uitgegeven op volgorde van aanmelding en zolang ze beschikbaar zijn.

De pedagogische conciërge heeft, samen met de veiligheidscoördinator, het recht om de kluisjes te controleren indien een vermoeden bestaat van onrechtmatig gebruik. Zij zullen dit dan doen in aanwezigheid van een lid van het managementteam. Ook tussentijdse controles zijn toegestaan op basis van het convenant ‘Veilig in en om de School’.
Indien een leerling tijdens een leerjaar de school verlaat, wordt een bedrag dat voor een kluisje is betaald naar rato gerestitueerd.