Praktische Informatie / Regels en afspraken / Te laat komen

Te laat komen
Komt een leerling het 1e en/of 6e lesuur te laat, dan kan deze leerling alleen toegang tot de les krijgen, nadat hij/zij zich eerst heeft gemeld bij de conciërgeloge. De betreffende leerling moet zich vervolgens, als sanctie, de volgende ochtend om 07.30 uur melden bij de conciërgeloge, ook al beginnen zijn of haar lessen die dag pas na het 1e lesuur!

Komt een leerling op een dag én het 1e én het 6e lesuur te laat, dan moet deze zich twee ochtenden achter elkaar om 07.30 uur melden.

Als de leerling zich de volgende ochtend niet om 07.30 uur heeft gemeld, wordt hij/zij op deze dag door de afdelingsleider uit de les gehaald en moet deze leerling zich vervolgens op twee ochtenden achter elkaar om 07.30 uur melden.

Gaat er dan nog iets mis met deze vroeg-meldingen, of komt deze leerling op een van deze dagen tijdens het 1e of 6e lesuur wederom te laat, dan neemt de mentor contact op met de ouders. In dit geval blijft de straf uiteraard gehandhaafd!

Ook als de leerling meer dan 3 keer te laat komt, wordt er contact opgenomen met de ouders.

Na 6 keer te laat komen in 1 kwartaal meldt de leerling zich een hele week (5x) om 07.30 uur.

Bij te laat komen tijdens de overige lesuren bepalen de docenten zelf een sanctie. (De vroeg-meldsanctie, om 07.30 uur melden, kan in dit geval niet worden opgelegd).

Een situatie waarbij nogal eens leerlingen te laat komen, doet zich voor tijdens de blokuren. Tussen de 2 lesuren die samen het blok vormen, geeft de docent de leerlingen vaak de gelegenheid om even het toilet te bezoeken. Het begrip ‘even’ wordt dan soms door leerling en docent verschillend geïnterpreteerd. Hierdoor komt een leerling dan ‘te laat’ naar de zin van de docent. In deze gevallen geldt dat de verantwoordelijkheid bij de leerling en docent zelf ligt.