Over ons onderwijs / Vakken / Tekenen

Tekenen

Als je tekent zie je meer, doordat al tekenend een duidelijker beeld van de omgeving ontstaat. Door te tekenen, te schilderen en om te gaan met grafische technieken doen leerlingen ervaringen op met verschillende materialen en manieren van werken. Zij leren daarbij verschillende beeldaspecten, die ook schriftelijk worden getoetst, zoals lijn, kleur, vorm, ruimte, compositie en licht te herkennen en toe te passen in het werk. Tekenen is een proces van oriënteren en experimenteren, van beslissen en corrigeren: een onderzoek waarin creatief denken en handelen samengaan.

Het vak tekenen geeft een voorbereiding op alle beroepen die iets met vorm te maken hebben: mode, industriële vormgeving, grafische beroepen, architectuur, decoratie, binnenhuisarchitectuur, tuinarchitectuur, verpakkingsindustrie, fotografie, reclame, film, TV, video, enz., maar ook op beroepen in de zorgsfeer: onderwijs, arbeidstherapie, kinderverzorging. Het vak bereidt je natuurlijk ook voor op een specifieke opleiding als kunstacademie, fotoacademie of grafisch lyceum. Uiteraard mits je schoolopleiding aan de toelatingseisen voldoet.