Kennismaken / Aanmelden / Ik wil tussentijds instromen

Ik wil tussentijds instromen

Voor aanmelding en toelating tot een van de overige leerjaren moet men zich wenden tot de betreffende afdelingsleiders. Alvorens een beslissing over toelating wordt genomen, zal informatie worden ingewonnen bij de vorige school. De toelating kan een voorwaardelijke zijn.