Praktische Informatie / Regels en afspraken / Overzichten van verzuim

Overzichten van verzuim

Bij elk rapport ontvangt de leerling een overzicht van:
• het aantal dagen/uren dat hij/zij niet aanwezig is geweest;
• het aantal keren dat hij/zij te laat is gekomen;
• de keren dat hij/zij officieel uit de klas is verwijderd.