Wat zijn de regels voor zitten blijven (doubleren)?

Het Don Bosco College hanteert een aantal vaste regels met betrekking tot het doubleren van leerjaren. Een leerling kan niet:

  • In de brugklas doubleren (behalve wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiding)
  • In hetzelfde leerjaar op hetzelfde schooltype twee keer doubleren
  • Twee keer doubleren in twee opeenvolgende leerjaren op hetzelfde schooltype. Uitzondering: als de tweede keer doubleren het eindexamenjaar betreft.