Wat te doen bij verzuim van de lessen Lichamelijke opvoeding (gym)?

Sommige leerlingen kunnen vanwege hun lichamelijke gesteldheid voor korte of langere tijd niet deelnemen aan de gymles. Als een leerling gedurende twee weken of korter de les niet kan volgen, moet hij/zij een briefje meebrengen van de ouders of verzorgers en dit aan de docent lichamelijke opvoeding laten zien. Hij/zij moet wel bij de les aanwezig zijn.

Wanneer een leerling langer dan twee weken niet kan deelnemen aan de gymles, dan moet hij/zij een brief van de arts of therapeut meebrengen en dit aan de afdelingsleider laten zien. De docent lichamelijke opvoeding kan dan eventueel een vervangende opdracht voor de leerling verzorgen.