Wat is een tussenuur?

Een tussenuur is een vrij uur in je lessenrooster. Dit kan voorkomen als een leraar verhinderd is en er is geen vervanger beschikbaar In de bovenbouw komt het geregeld voor omdat de persoonlijke lesroosters niet goed op elkaar kunnen aansluiten.