Lockdown m.i.v. 19 december

Lockdown m.i.v. 19 december

Zoals aangekondigd in de persconferentie van 18 december 2021 gaat Nederland opnieuw in lockdown. 

Van 20 tot en met 23 december zal de school alleen open zijn voor leerlingen uit de examenklassen, kwetsbare leerlingen en, indien noodzakelijk, voor leerlingen uit vmbo-3 die een praktijkvak volgen.

Voor alle leerlingen die niet tot bovenstaande groep behoren, is de school gesloten. Zij kunnen helaas geen onderwijs volgen. Ook wordt voor deze leerlingen gedurende de genoemde vier dagen geen online-onderwijs aangeboden. In feite begint voor hen de kerstvakantie. Voor kwetsbare leerlingen zullen we wel opvang verzorgen. Als je gebruik wilt maken van deze opvang dan kun je dit aangeven bij je mentor. Als er nog spullen op school liggen die je nodig hebt, kunnen die de komende week wel opgehaald worden. Voor enkele leerlingen staan er nog afspraken over proefwerken die nog moeten worden ingehaald. Hierover word je zo snel mogelijk benaderd.

Op vrijdag 24 december is de school geheel gesloten en voor niemand toegankelijk.

Voor de examenklassen worden alle lessen fysiek op school gegeven. We hanteren hierbij een A-rooster. Dit om het aantal pauzes te beperken. De lestijden van het A-rooster staan op de website. Voor de lessen zullen extra lokalen beschikbaar komen, zodat er zoveel mogelijk onderlinge afstand bewaard kan worden. Eventueel gemiste tentamens kunnen ingehaald worden deze week. Hierover worden met de betrokkenen afspraken gemaakt.

De praktijkvakken in vmbo-4 gaan door, dit is immers een examenklas. In vmbo-3 kan het zo zijn dat de praktijkvakken doorgang vinden in verband met afronding van examenonderdelen. Het gaat dan om de vakken D&P, Z&W, T&T, Ondernemen, Keuken, Sport & bewegen en Kennismaken met uiterlijke verzorging. De betreffende leerlingen zullen hierover nader worden geïnformeerd via Magister door hun vakdocent.

Op 3 januari zal door de overheid bekend gemaakt worden hoe scholen vanaf 10 januari met de lockdown dienen om te gaan. We zullen uiterlijk 9 januari communiceren hoe wij met een eventueel andere situatie zullen omgaan.

Mocht het zo zijn dat je in de problemen komt en op een of andere manier onze hulp nodig hebt, schroom dan niet om contact op te nemen met school. We zullen dan uiteraard onze best doen die hulp te bieden.