Ventilatie op het Don Bosco College

Ventilatie op het Don Bosco College

Er is onderzoek gedaan door deskundigen naar de ventilatie op onze school. Hieruit is gebleken dat de ventilatie voldoet aan alle eisen die worden gesteld: Dit geldt zowel voor de CO-2 waarden als voor het voorkomen van verspreiding van COVID-19. Daarnaast volgen we de richtlijnen van het RIVM en houden we zoveel mogelijk deuren en ramen open.

De schoolleiding