Update: uitval van lessen; zo gaan wij daar mee om

Update: uitval van lessen; zo gaan wij daar mee om

Momenteel ondervindt het Don Bosco College, net als veel scholen in Nederland, de gevolgen van het lerarentekort. Mede hierdoor kampen we bij een aantal vakken met onderbezetting waardoor een aantal leerlingen sommige lessen niet (hebben) kunnen volgen. Graag leggen we u uit wat wij doen om met deze lesuitval om te gaan en deze te voorkomen en geven wij u een nieuwe update over de lopende zaken.
 

Ons beleid m.b.t. lesuitval

Allereerst is het uiteraard van belang dat lesuitval vermeden wordt. In situaties waar deze toch ontstaat, gelden de volgende zaken:

 • Alle lessen van 1e en 2e klassen worden opgevangen door collega’s. Daar waar dit geen vakdocent kan zijn, wordt een vakgerichte opdracht aan de leerlingen geboden onder toezicht van een van de andere collega’s.
 • Voor de hogere klassen is, wanneer de uitgevallen les niet opgevangen kan worden door een vakdocent, de studieaula beschikbaar om zelfstandig te werken aan een gerichte opdracht of hun huiswerk.
 • Te allen tijde geldt dat de focus van de school ligt op het behouden van de voortgang in het onderwijs. M.a.w. de leerlingen mogen geen hinder ondervinden van een uitgevallen les en het behalen van de gestelde leerdoelen staat voorop.
   

Update 2 november 2022

De start van het schooljaar werd getekend door het niet tijdig kunnen vullen van een aantal openstaande vacatures. Het tekort aan leraren bemoeilijkt nog steeds de zoektocht naar geschikte kandidaten, maar ook nu zijn wij blij dat we een aantal nieuwe (en terugkerende) collega's mogen verwelkomen. 

 • Frans

  Met ingang van 14 november zal onze oud collega Safia Djidel weer terugkeren om lessen te verzorgen aan onze klassen. Voorlopig alleen op de maandagen maar met hoop op meer. Zo wordt de sectie Frans nog verder ondersteund.
   
 • Biologie

  Met onmiddellijke ingang komt Merel Lautenschutz ons team versterken als docent Biologie. Een collega docent is al langere tijd afwezig en tot op heden is die afwezigheid grotendeels opgevangen door de andere collega’s in de sectie Biologie, maar dit zorgde wel voor extra belasting op het team.
   
 • Dienstverlening & Producten

  Door het aanstaande vertrek van een collega is er vanaf 1 januari een vacature voor D&P ontstaan. Deze vacature gaat vervuld worden door Margareth Maurer. Margareth start al op 1 december en heeft hierdoor voldoende tijd om ingewerkt te worden door onze vertrekkende collega, die overigens nog tot het einde van het schooljaar gedeeltelijk bij ons zal blijven werken.

 

Blijvend monitoren

De lesuitval wordt blijvend gemonitord en daar waar nieuwe situaties ontstaan wordt continu gekeken of we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Om zo de continuïteit van het onderwijs te kunnen blijven waarborgen.