Technologie & Toepassing

Technologie & Toepassing

Sinds het begin van schooljaar 2020 is het DBC één van de 24 pilotscholen in Nederland die een nieuw vak binnen het VMBO mogen aanbieden: Technologie & Toepassing.

Het vak laat leerlingen kennismaken met alle sectoren waarin technologie een rol speelt. De opzet binnen dit vak is anders dan men nu nog gewend is binnen het VMBO-onderwijs: Aan de hand van praktische opdrachten vanuit bedrijven, de gemeente of bijvoorbeeld instellingen oriënteren leerlingen zich op hun toekomst. De rol van de docenten wijkt ook af : zij coachen, stimuleren en sturen de leerlingen meer aan in plaats van het bekende lesgeven.

Er is een goed contact met verschillende bedrijven binnen onze gemeente, mede door de samenwerking vanuit het platform Onze Economische Toekomst 2040, dat onlangs met een goedbezochte afsluitingsavond op het DBC werd afgerond en dat contact heeft al geresulteerd in verschillende opdrachten voor deze leerlingen.

Momenteel wordt er door één groep hard gewerkt aan een opdracht van folieproducent KIVOen een tweede groep is bezig met een opdracht van de Johan Cruijff Foundation via de vakwedstrijd Vakkanjers: het digitaal verbeteren van de Cruijff-Courts.

Door met deze realistische opdrachten aan de slag te gaan worden deze leerlingen gemotiveerd om zich serieus te verdiepen in het belang van technologie in veel sectoren en wat dat voor hun keuze voor middelbaar onderwijs kan betekenen.