Smartphones op school

Smartphones op school

Ook op Don Bosco zijn we met elkaar in gesprek over het gebruik van de smartphone binnen de school, in de les. Dit gesprek gaat niet alleen over wel of geen smartphones in de les. Het gaat ook over je visie op onderwijs en welk standpunt je als school inneemt op dit thema. Helpt het de lespraktijk of juist niet? Zit er een verschil tussen onderbouw en bovenbouw of juist niet? Welke taak heb je eigenlijk als school op dit thema? Vind je er samen iets van of is het aan de individuele docent? Als je het verbiedt, hoe ga je daar dan mee om? In de wetenschap is er in toenemende mate bewijs voorhanden over de schadelijke effecten op het lezen en leren van leerlingen, dit nog los van de verslavende effecten van sommige apps.

 

We weerstaan met elkaar op dit moment de druk om te snel een besluit hierover te nemen. Op dit moment zie je dat diverse scholen zich profileren op dit thema. Niet toevallig vlak voor de aanmelding voor het nieuwe schooljaar. En dan bestaat het risico dat je een besluit genomen hebt over de smartphone maar nog na moet denken over de uitwerking van dat besluit.

 

Wij zien dat anders. Welke kant het ook opgaat. Als je iets beslist hoort daar ook bij dat je weet hoe je het gaat uitvoeren. Dus wat en hoe horen in dit geval bij elkaar. Ook omdat het hier niet alleen smartphones van leerlingen betreft, maar je ook iets moet vinden van de smartphone van de leraar.

 

Toch heeft het gesprek buiten en binnen school al wel het nodige effect. We zien dat het bewustzijn op het gebruik van de smartphone toeneemt. En dan gaat het zowel om het nuttig gebruik als het overbodig gebruik. Er is ook een trend zichtbaar. In toenemende mate zien we dat onder docenten van Don Bosco de tendens bestaat om te smartphone te weren. We hebben afgesproken dat we de komende weken hierover een standpunt in gaan nemen. In ieder geval gaan we er met de MR en de ouderraad over in gesprek en komen we erop terug.