SCHOOLEXAMENPERIODE C

Onder deze link staat de indeling van schoolexamenperiode C voor alle schriftelijke af te nemen tentamens.

De start is op woe 6 januari 2021 en duurt voor het VMBO t/m woe 13 januari en voor HAVO en VWO t/m vrij 15 januari 20121.

De persoonlijke roosters worden voor de kerstvakantie uitgedeeld met daarop ook de indeling voor het mondeling Engels.

Veel succes allen met deze tentamenperiode.