Update tijdelijke sluiting van de school

Update tijdelijke sluiting van de school

Tijdens de persconferentie van 12 januari zijn er helaas geen versoepelingen aangekondigd van de lockdown-regels. De lockdown-periode wordt met drie weken verlengd, waarbij de regels voor het voortgezet onderwijs strenger worden. We mogen nog steeds fysiek onderwijs geven aan de examenleerlingen, vmbo leerlingen die een beroepsgericht vak volgen en kwetsbare leerlingen, maar de leerlingen moeten nu ook onderling 1,5 meter afstand houden.

Na overleg met de schoolleiding, dagelijks bestuur en de voorzitter en secretaris van de mr is er een gezamenlijk besluit genomen:

  • De tentamens gaan deze week door volgens planning.
  • Voor 4 vmbo geldt dat ze met ingang van donderdag 14 januari hun lessen online krijgen.
  • Met ingang van maandag 18 januari worden alle lessen, dus ook die aan de examenklassen havo en vwo, online gegeven.
  • Vooralsnog handhaven we het A-rooster gedurende de lockdown-periode tot en met 7 februari.
  • Docenten van de examenklassen maken zelf afspraken met leerlingen uit de examenklassen om op school te komen voor extra ondersteuning. Dit vindt dan plaats in de middag na afloop van de lessen. Dit gaat op afspraak met de docent. Hierbij houdt de docent in de gaten dat de groep dusdanig groot is dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Indien een leerling moet kiezen tussen twee mogelijkheden van ondersteuning die gelijktijdig plaatsvinden, maakt de leerling de uiteindelijke keuze.
  • Het inzien van tentamens wordt lastig gedurende de komende drie weken. Leerlingen die een tentamen willen herkansen, krijgen de gelegenheid het tentamen voorafgaand aan de herkansing in te zien. Dit gebeurt ook in de middag. Uiteraard krijgen de andere leerlingen ook de gelegenheid, maar dat kan ook nog op een later tijdstip.
  • Voor het middagdeel wordt geen rooster gemaakt. We verwachten dat dit te rigide wordt en de flexibiliteit van docent en leerling niet ten goede komt. Mocht blijken dat het zonder rooster niet werkbaar is, zal gepoogd worden een werkbaar rooster te maken.
  • In school geldt nog steeds de verplichting om een mondkapje te dragen buiten het leslokaal. Voor medewerker en leerling. De docent kan eisen dat ook in het lokaal een mondkapje gedragen wordt.
  • Uiteraard houden de medewerkers onderling ook 1,5 meter afstand. Uit voorzorg is de helft van de stoelen uit de personeelskamer gehaald.

We kiezen voor online-onderwijs omdat we, gezien de ruimte die we hebben in de lokalen, niet meer dan een derde deel van de leerlingen naar school kunnen laten komen. Dit betekent dat de leerlingen slechts een derde deel van de lessen fysiek kan volgen. De lessen moeten dan hybride aangeboden worden, waarbij het grootste deel van de leerlingen niet fysiek aanwezig is. We zien meer voordelen bij het volledig online-onderwijs met daarbij de mogelijkheid om ’s middags fysiek maatwerk te leveren aan de examenleerlingen dan bij het hybride-onderwijs model. Van verschillende kanten, zowel leerlingen als docenten, horen we dat het gekozen model de voorkeur heeft.
Uiteraard geldt dit besluit gedurende de huidige lockdown-periode. Zodra het beleid wijzigt, zal hier weer een aanpassing op volgen.

Ik wil nogmaals benadrukken dat het dragen van een mondkapje verplicht is in school. In ieder geval buiten de lokalen. We merken dat er nog steeds (te) veel leerlingen zijn die pas nadat ze hierop zijn aangesproken, een mondkapje op zetten. Helaas hebben we vandaag een leerling moeten wegsturen omdat deze structureel geen mondkapje draagt en voor ons de maat vol was. Ik hoop dat we samen kunnen voorkomen dat we vaker dit soort maatregelen moeten nemen.

We wensen iedereen veel sterkte en succes bij het volgen van het online onderwijs.

Ik vertrouw erop u en jou hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de schoolleiding,

C.J. Laan, rector