Samenwerking met FC Volendam

Samenwerking met FC Volendam

Dit jaar biedt het Don Bosco College de mogelijkheid aan jeugdspelers van FC Volendam om topsportonderwijs te volgen. Het is voor deze kinderen een mooie kans om onderwijs te volgen naast hun sportopleiding.

Op dit moment hebben wij ongeveer 60 jeugdspelers van FC Volendam op school die topsportonderwijs volgen. Dit betekent dat de spelers de ruimte krijgen om extra te trainen gedurende de dag. Ze mogen 2 extra uren trainen gedurende het 2/3 lesuur of 4/5 lesuur. Deze trainingsuren mogen alleen worden benut wanneer het gedrag en de schoolresultaten goed zijn. Is dit niet het geval? Dan worden de trainingsuren afgebouwd en mogen ze alleen deelnemen aan de middagtraining om half 4 ’s middags.

Topsport en het lesrooster

De leerlingen zijn niet in aparte voetbalklassen geplaatst, maar volgen de lessen samen met hun leeftijdgenoten. Daarbij volgen de leerlingen het normale lesrooster. De lessen die zij missen door de extra trainingsuren moeten worden ingehaald. Ze kunnen dit zelfstandig doen of samen met de docent.  

We hopen dat deze samenwerking met FC Volendam goed verloopt en dat we wellicht in de toekomst ook andere topsporters kunnen faciliteren om het onderste uit de kan te halen voor wat betreft de sport en natuurlijk ook als het gaat om hun opleiding.