Planning en spreiding

Planning en spreiding

De eindexamens worden dit schooljaar in drie tijdvakken afgenomen:

Tijdvak 1: eerste afnames - 12 t/m 30 mei 
Bekendmaking N-termen (uitslag) GT/HAVO/VWO 9 juni  BK 15 juni

Tijdak 2: eerste afnames + herkansingen van tijdvak 1 - 13 t/m 24 juni
Bekendmaking N-termen (uitslag) 1 juli

Tijdvak 3*: herkansingen van tijdvak 1 en 2 - 5 t/m 8 juli 
Bekendmaking N-termen (uitslag) 14 juli
* indien nodig bij maatwerk en bijzondere omstandigheden.


Door het toevoegen van een extra tijdvak krijgen alle leerlingen de kans om examens te spreiden indien nodig of wenselijk. In de tijdvakken 1 en 2 kunnen leerlingen de examens maken voor alle vakken. In tijdvak 2 en 3 kunnen leerlingen herkansingen maken. Als een leerling bijvoorbeeld in quarantaine zit of veel lessen van een vak gemist heeft, kan de leerling in overleg met school beslissen om het vak in tijdvak 2 te maken. Dit geeft deze leerling meer tijd om het examen voor te bereiden. Binnenkort kunnen leerlingen bij ons aangeven of zij gebruik willen maken van het spreiden van examens. Hierover volgt later meer informatie.*indien nodig bij maatwerk en bijzondere omstandigheden.

Tijdvak 3

Omdat de uitslag van tijdvak 3 op de voorlaatste dag voor de zomervakantie komt en pas na de DBC diploma-uitreiking, adviseren wij onze leerlingen om zo min mogelijk te spreiden. Wij adviseren onze leerlingen om alle examens in tijdvak 1 proberen te maken. In tijdvak 2 kan een leerling zich dan volledig focussen op de eventuele herkansingen. Wij hopen op deze manier alle eindexamenleerlingen tegelijkertijd het diploma te kunnen overhandigen tijdens een feestelijke diploma-uitreiking.

Planning

Hieronder staat een voorlopig overzicht van de examenplanning. Binnenkort komt een complete planning inclusief lokalenplanning op de website te staan:

Let op: scroll van links naar rechts om de gehele planning te bekijken

wk19 Eerste Tijdvak 9/5 examentraining 10/5 examentraining 11/5 examentraining 12/5
9:00-11:30 uur Duits HAVO
13:30 - 15:30 uur Biologie VMBO GT
13:30 - 16:30 uur Aardrijkskunde HAVO
13:30 - 16:30 uur Nederlands VWO
13/5 
9:00 -11:00 uur
Geschiedenis en staatinsrichting VMBO GT
13:30 - 15:30 Frans VMBO GT
13:30 - 16:30 uur Wiskunde A HAVO
13:30 - 16:30 uur Wiskunde B HAVO
13:30 - 16:30 uur Biologie VWO
wk 20 Eerste Tijdvak

16/5

9.00 – 11.00 uur Nederlands vmbo B+K
9.00 – 12.00 uur geschiedenis havo
9.00 – 12.00 uur geschiedenis vwo
13.30 – 15.30 uur Nederlands vmbo GT
13.30 – 16.30 uur natuurkunde havo
13.30 – 16.30 uur scheikunde vwo

17/5

9.00 – 11.00 uur Duits vmbo GT
9.00 – 12.00 uur kunst (algemeen) havo
13.30 – 15.30 uur wiskunde vmbo GT
13.30 – 16.30 uur Nederlands havo
13.30 – 16.30 uur bedrijfseconomie vwo

18/5

9.00 – 11.00 uur Biologie + Economie
vmbo B+K
9.00 – 11.00 uur aardrijkskunde vmbo GT
9.00 – 12.00 uur kunst (algemeen) vwo
9.00 – 12.00 uur maatschappijweten-schappen havo
13.30 – 15.30 uur Engels vmbo GT
13.30 – 16.30 uur biologie havo
13.30 – 16.00 uur Engels vwo

19/5

13.30 – 15.30 uur NASK 1 vmbo GT
13.30 – 16.00 uur Frans havo
13.30 – 16.30 uur natuurkunde vwo

20/5

13.30 – 15.30 uur economie vmbo GT
13.30 – 16.30 uur economie havo
13.30 – 16.30 uur wiskunde A vwo
13.30 – 16.30 uur wiskunde B vwo

wk21 Eerste tijdvak

23/5

9.00 – 11.00 uur Engels vmbo B+K
9.00 – 11.00 uur Maatschappijkunde vmbo GT
9.00 – 11.30 uur Duits vwo
13.30 – 15.30 uur NASK 2 vmbo GT
13.30 – 16.30 uur scheikunde havo
13.30 – 16.30 uur aardrijkskunde vwo

24/5

13.30 – 16.00 uur Engels havo
13.30 – 16.30 uur economie vwo

25/5

9.00 – 11.00 uur Wiskunde vmbo B+K
9.00 – 12.00 uur Maatschappijweten-schappen vwo
13.30 – 16.30 uur bedrijfseconomie havo
13.30 – 16.00 uur Frans vwo

26/5 Hemelvaart 27/5 Vrije dag
wk22 Eerste tijdvak

30/5

9.00 – 11.00 uur Duits + Mask vmbo B+K
13.30 – 16.00 uur Spaans havo
13.30 – 16.00 uur Spaans vwo

31/5 1/6 2/6 3/6
wk 23 6/6

7/6

Inhalen examens vmbo B+K

8/6

Inhalen examens vmbo B+K

9/6

Uitslag CSE 1e tijdvak Vmbo-GT, havo en vwo

Vanaf 14.00 uur bellen mentoren de examenkandidaten

10/6
wk24 Tweede tijdvak

13/6

13.30 – 15.30 uur NASK 1 vmbo GT
13.30 – 16.30 uur aardrijkskunde havo
13.30 – 16.30 uur Nederlands vwo

14/6

9.00 – 11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting vmbo GT
9.00 – 12.00 uur geschiedenis havo
9.00 – 12.00 uur geschiedenis vwo
13.30 – 15.30 uur Nederlands vmbo GT
13.30 – 16.30 uur natuurkunde havo
13.30 – 16.30 uur scheikunde vwo

15/6

Uitslag CSE 1e tijdvak vmbo-BK

Vanaf 14.00 uur bellen mentoren de examenkandidaten

9.00 – 12.00 uur bedrijfseconomie havo
9.00 – 12.00 uur kunst (algemeen) vwo
13.30 – 15.30 uur economie vmbo GT
13.30 – 16.30 uur Nederlands havo
13.30 – 16.30 uur biologie vwo

16/6

9.00 – 11.00 uur Maatschappijkunde vmbo GT
9.00 – 12.00 uur kunst (algemeen) havo
9.00 – 12.00 uur Maatschappijweten-schappen vwo
13.30 – 15.30 uur biologie vmbo GT
13.30 – 16.30 uur wiskunde A havo
13.30 – 16.30 uur wiskunde B havo
13.30 – 16.30 uur economie vwo

17/6

13.30 – 15.30 uur wiskunde vmbo GT
13.30 – 16.30 uur biologie havo
13.30 – 16.30 uur wiskunde A vwo
13.30 – 16.30 uur  wiskunde B vwo

wk25 Tweede tijdvak

20/6

9.00 – 11.00 uur  Duits vmbo GT
9.00 – 12.00 uur maatschappijweten-schappen havo
9.00 – 11.30 uur Frans vwo
13.30 – 15.30 uur NASK 2 vmbo GT
13.30 – 16.30 uur economie havo
13.30 – 16.30 uur natuurkunde vwo

Herkansing examens vmbo B+K

21/6

9.00 – 11.00 uur aardrijkskunde vmbo GT
9.00 – 11.30 uur Spaans havo
13.30 – 15.30 uur Engels vmbo GT
13.30 – 16.30 uur scheikunde havo
13.30 – 16.30 uur aardrijkskunde vwo

Herkansing examens vmbo B+K

22/6

9.00 – 11.30 uur Spaans vwo
13.30 – 15.30 uur Frans vmbo GT
13.30 – 16.00 uur Engels havo
13.30 – 16.30 uur bedrijfseconomie vwo

Herkansing examens vmbo B+K

23/6

13.30 – 16.00 uur Duits havo
13.30 – 16.00 uur Duits vwo

Herkansing examens vmbo B+K

24/6

13.30 – 16.00 uur Frans havo
13.30 – 16.00 uur Engels vwo

wk26  27/6 28/6 29/6 30/6

1/7

Uitslag CSE 2de  tijdvak

Vanaf 10.00 uur bellen mentoren de herkansers

Vanaf 14.00 uur bellen mentoren de examenkandidaten

wk27 Derde tijdvak 4/7

5/7

Diploma uitreiking havo/vwo

6/7

Diploma uitreiking vmbo
7/7 8/7
wk28  11/7 12/7 13/7

14/7

Uitslag CSE 3de  tijdvak
15/7
wk29 

18/7

zomervakantie

19/7 

zomervakantie

20/7

zomervakantie

21/7 

zomervakantie

22/7 zomervakantie

Einde afnameperiode

CSPE vmbo