Ouderraad zoekt leden

Ouderraad zoekt leden

Zit jouw kind op het Don Bosco College, of gaat het daar binnenkort naartoe? En wil je als ouder meer betrokken zijn bij de school van je kind? Ben jij open, eerlijk en onafhankelijk, maar kan je ook kritisch meedenken en sparren met de directie van de school?

Kom dan meedenken en meepraten met andere ouders, docenten en de directie van de school óver de school

Dit is je kans!

Er zijn enkele vrije plaatsen in de ouderraad van het Don Bosco College in Volendam. Dus pak die kans om mee te praten over de

Lestijden, lengte van pauzes, mondkapjes,
ouderbijdrage, onderwijs-op-afstand

en de vele onderwerpen die in de komende maanden en jaren nog ter tafel zullen komen.

Want de ouderraad vormt een brug tussen de school en ouders. Soms bemiddelt de ouderraad zelfs tussen het schoolbestuur en ouders. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer er een conflict is ontstaan. De ouderraad adviseert de medezeggenschapsraad bij belangrijke beslissingen die voor ouders relevant zijn, en kan ook verlangen dat de medezeggenschapsraad een advies doorgeeft aan het schoolbestuur.

Ook ondersteunt de ouderraad de school bij activiteiten zoals Open Dagen en masterclasses waarbij de ouders de gesprekspartners zijn voor ouders van nieuwe leerlingen. Maar ook assisteren de ouders vol trots bij de diploma-uitreikingen van de vele leerlingen die met goed resultaat hun schoolcarrière hebben volbracht.

Wil je niet langer langs de zijlijn staan en heb je interesse? Neem dan contact op met de voorzitter van de ouderraad Jack Pannekeet, te bereiken via jack@pannekeet.nl .