Niet volledig openen school

Niet volledig openen school

Deze week moest ik een besluit nemen over het al dan niet volledig openen van de school vanaf 7 juni. Een besluit waarmee altijd een groep betrokkenen het oneens zal zijn. Helemaal goed kun je dit niet doen. Toch moet er een besluit genomen worden. Uiteindelijk, na veel overleg onder andere met de MR waarin medewerkers, ouders en leerlingen zijn vertegenwoordigd, ben ik tot de volgende conclusie gekomen die de instemming heeft van de MR. Het is in mijn ogen niet verantwoord de school volledig te openen. Tot aan de proefwerk- en tentamenperiode draaien we door met het huidige systeem. Hieronder zal ik de argumenten die tot dit besluit leidden uiteen zetten. Ik hoop dat u na het lezen hiervan begrip heeft voor dit uiteindelijke besluit en dit kan respecteren.

Lees hier de hele brief die gestuurd is aan de ouders/verzorgers.