Loopbaan Oriëntatie Begeleiding keuzemodules zijn begonnen

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding keuzemodules zijn begonnen

In week 38 zijn de Loopbaan Oriëntatie Begeleiding keuzemodules begonnen. Een nieuw fenomeen op het DBC. LOB keuzemodules geven onze leerlingen de gelegenheid om zich praktisch te oriënteren op wie ze zijn, wat ze drijft, welk soort werk/opleiding bij hen past en wie/wat ze daarbij kan helpen. Interne en externe betrokkenen geven vanuit hun beroep/passie/vak inhoud aan een LOB keuzemodule die onze leerlingen aanzet tot zelfreflectie. In het eerste leerjaar ligt het accent op talenten en interesses ontdekken in brede zin.

In het tweede leerjaar gaat het meer richting oriëntatie op de (on)mogelijkheden in onze eigen VMBO bovenbouw. Onze leerlingen zijn zelf eigenaar van hun loopbaan oriëntatieproces, omdat ze vanaf de eerste periode zelf hun LOB keuzemodules mogen kiezen en na afloop hierop moeten reflecteren. 

Tijdens dit traject leren de leerlingen hun eigen loopbaancompetenties kennen en krijgen ze meer inzicht in hun loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier. In combinatie met flexuren kunnen leerlingen heel gericht aan het werk met hun doelen.